‘Et ithalinde dernek ve vakıflara da yol açıldı ama…’

‘Et ithalinde dernek ve vakıflara da yol açıldı ama…’
23 Ağustos 2019 09:33

CHP Milletvekili Gürer, yardım kuruluşlarının gümrüksüz, sağlık ve teknik şartlardan muaf tutularak yapabilecekleri et ithalatı iznini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Gürer, “İthalat yetkisi bütün yardım kuruluşlarına verilmiş gibi görünse de söz konusu ithalat yetkisinden sadece Türk Kızılay’ının yararlanacağı kaydediliyor” dedi.

 

 

 

Gürer önergesinde, hangi yardım kuruluşlarına bu iznin verileceğini ve bu yardım kuruluşlarının nasıl belirleneceğini, ithal edilecek et miktarına sınırlama getirilmemesinin sebebini, Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e tabi olmadan yapılacak ithalatın halk sağlığı açısından riskli olup olmayacağı şeklindeki sorularına cevap aradı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 20 Ağustos 2018 yılında Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişikliği ile “Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”e tabi olmadan, yardım kuruluşlarının et ithal edebilmesini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesiyle gündeme taşımıştı. Gürer’in sorularına Bakan Pakdemirli yanıt verdi.

20 Ağustos’ta Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” değiştirilerek geçici 3’üncü madde eklenmişti. Buna göre, “insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanlara ait etlerin sağlık ve teknik şartlarına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir” ifadesi eklenmişti.

Böylece bugüne kadar sadece Et ve Süt Kurumu’na verilen et ithalat izni, ilk kez yardım kuruluşlarına da verilmeye başlanmıştı. Yardım kuruluşları 31 Aralık 2018’e kadar gümrüksüz ve ithal etler tebliğinde istenen sağlık ve teknik şartlardan muaf tutularak koyun, keçi ve sığır eti ithal edebilecekti. Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama da getirilmemişti.

 

 

“O SORULAR..”

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İthalat yetkisi bu haliyle bütün yardım kuruluşlarına verilmiş gibi görünmektedir. Söz konusu ithalatı yapacak yardım kuruluşları nasıl belirlenecektir? Hangi yardım kuruluşları ithalat yapabilecektir? Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama getirilmemesinin nedeni nedir? Sığır et ithalatında, Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e tabi olmadan yapılacak ithalatın halk sağlığı açısından riskli olacağını düşünmüyor musunuz?” şeklindeki sorularını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yöneltti.

 

 

“ET İTHALİNE KILIF MI?”

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta Bakan Pakdemirli, “20.08.2018 tarihli ve 30515 sayılı Resmi Gazete’de (l. inci Mükerrer) yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe eklenen geçici 3’üncü Madde ile “31/12/2018 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanlara ait etlerin sağlık ve teknik şartlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir” hükmünde ve Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/43) ticari amaçlı ithal edilen sığır etlerinin sağlık ve teknik şartlarını belirlemekte olup, yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ülkeye getirilecek sığır etlerinin ithalatı” İnsani Yardım ve Hayır Amacıyla Faaliyet Gösteren, İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Dernek ve Vakıflar Tarafından Ticari Amaç Güdülmeksizin İthal Edilecek Sığır Cinsi Hayvanlara Ait Etlerin İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Genelge” ve “İnsani Yardım ve Hayır Amacıyla Faaliyet Gösteren, İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Dernek ve Vakıflar Tarafından Ticari Amaç Gözetilmeksizin İthal Edilecek Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Taze/Soğutulmuş Çeyrek Karkas (Eşit Olarak Bölünmüş) Teknik Şartnamesi” kapsamında yürütülmüştür.

Bu nedenle ticari veya yardım amacıyla sığır etinin ülkeye girişinde halk ve hayvan sağlığı açısından orijin ülke/işletmede ve ülkeye giriş esnasında veteriner sınır kontrol noktalarında gerekli bütün veteriner kontrolleri ve analizler yapılmaktadır. Kontroller ve analiz sonuçları uygun olmayan sığır etlerinin ülkeye girişine hiçbir şekilde izin verilmemekte olup imha edilmektedir” yanıtını verdi.

 

 

“SORULAR YANITSIZ KALDI”

 

 

Gürer, Bakan Pakdemirli’den net bir şekilde yanıtını alamadığı şu soruları sormuştu: “İthalat yetkisi bu haliyle bütün yardım kuruluşlarına verilmiş gibi görünmektedir. Söz konusu ithalatı yapacak yardım kuruluşları nasıl belirlenecektir? Hangi yardım kuruluşları ithalat yapabilecektir? Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama getirilmemesinin nedeni nedir? Sığır et ithalatında, Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e tabi olmadan yapılacak ithalatın halk sağlığı açısından riskli olacağını düşünmüyor musunuz?”

 

 

“SADECE TÜRK KIZILAYI MI?”

 

 

Özellikle lop etin menşeinin kemiksiz ete göre zor analiz edildiğini ve zaman gerektiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama da getirilmedi. İthalat yetkisi bütün yardım kuruluşlarına verilmiş gibi görünse de söz konusu ithalat yetkisinden sadece Türk Kızılay’ının yararlanacağı kaydediliyor. Parça etler örnekleme usulü ile kontrol ediliyor, Canlı Hayvan ithal etmek daha kontrollü ancak ülkemizde et ithali zorunlu olmamalı. Bu işleri yapanlar, ticari sır sayılmadan açıklanmalıdır. Zorunlu kalınması halinde dahi yardım ve hayır kuruluşları bu ticari ilişkilere girmemeli, ithal hayvan gelecekse de kamu eli ile ithal edilen hayvanlar yardım ve hayır kurumuna verilmelidir” dedi.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar