Esenyurt’ta AMATEM binası ve ilköğretim okulu yan yana yapılacak!

Esenyurt’ta AMATEM binası ve ilköğretim okulu yan yana yapılacak!
10 Nisan 2018 11:56

Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’da Esenyurt’a yapmayı planladığı yeni AMATEM binası İBB’nin yaptığı imar planı değişikliği yüzünden ilköğretim okulu ile yan yana olacak. İl Sağlık Müdürlüğü, okul ile AMATEM’in yan yana olmasının yaratacağı sorunlara dikkat çekerek itiraz hakkını kullandı. Sonucu, plana açılan başka bir davada çıkacak karar belirleyecek

 

 

Özlem Güvemli / Sözcü

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenyurt Kıraç Mahallesi’nde hazineye ait toplam 7 bin metrekarelik iki parseli “İlköğretim Tesis Alanı”na aldı. Bunun karşılığında da mülkiyeti hazineye ve Esenyurt Belediyesi’ne ait 14 bin metrekarelik parseli sağlık tesisi alanı ilan etti. Plan değişikliği 2017 yılının aralık ayında askıya çıktı. Askı süreci içinde plana iki devlet kurumu tarafından yapılan itiraz geçtiğimiz mart ayında İBB Meclisi gündemine alındı. İtirazlar Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul Avrupa Yakası’nda yapmayı planladığı yeni AMATEM binasının ilköğretim okulu ile yan yana planlandığını ortaya çıkardı. Daha planlama aşamasında konuyla ilgili görüşü sorulduğunda “Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile ilköğretim tesisi alanının bitişik parsellerde planlanmasının ileride sorunlara yol açabileceği “ uyarısında bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görüşleri dikkate alınmadan hazırlanan plana yasal süreci içinde de itiraz etti.

 

 

ZEMİN, ŞEKİL VE MÜLKİYET SORUNLU

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü itiraz yazısında Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında birer tane olmak üzere Alkol ve Madde Bağımlığı Tedavi Merkezi (AMATEM) yapmayı planlandığı, bu doğrultuda il müdürlüğünce yürütülen arsa, tespit ve değerlendirilme çalışmaları sonucunda söz konusu merkez için Esenyurt’ta imar planında “Sağlık Tesis Alanında” olan hazineye ait 945 ada 5 parselin seçildiği anlatıldı. Buna rağmen söz konusu parselin “İlköğretim Tesis Alanı”na alındığı, kendilerine verilen 1109 ada 1 parsel sayılı taşınmazın sağlık tesisi ve park alanı olarak planlandığı kaydedildi. Plan değişikliği ile ilköğretim okulu alanına alınan hazineye ait arazinin Sağlık Bakanlığı’na tahsis sürecinde olduğu, zemin durumu ve geometrik yapısıyla da sağlık tesis yapımına uygun durumda bulunduğu vurgulandı. Plan tadilatı ile hazineye ve Esenyurt Belediyesi’ne ait parselde planlanan sağlık tesis alanının ise büyük kısmının zemin durumu itibariyle Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren (AJE) alanında kaldığı, sağlık tesisinin “U “harfi şeklinde planlandığı, bu haliyle mülkiyet, geometrik şekil ve zemin durumu itibariyle sorunlu hale getirildiği ifade edilerek “Bu durum sağlık tesis alanı üzerinde bakanlığımızca yatırım yapılmasını zorlaştıracaktır” denildi. İl Sağlık Müdürlüğü, plan değişikliğine konu olan üç parselin de AMATEM yapılması amacıyla “Sağlık Tesis Alanı” olarak planlanmasını istedi.

 
BELEDİYE HAZİNE ARAZİSİNE ORTAK OLMUŞ

 

 

Plan değişikliğinin yapıldığı parsellerle ilgili Defterdarlık ve Esenyurt Belediyesi de mahkemelik olmuş durumda. Defterdarlık, hazineye ait parselde Esenyurt Belediyesi encümen kararıyla yapılan imar uygulamasını 2012 yılında iptal ettirmişti. Buna göre kamuya terk edilmesi gereken “Düzenleme Ortaklık Payı-DOP” alanlarından oluşturulan park ve sağlık tesisi alanının eski haline döndürülmesi yani DOP’a bağışlanması gerekiyordu. Defterdarlık bu nedenle plana itiraz ederek parselin önceki uygulamaya geri dönüş yapılmayıp DOP’a bağışlanmayarak imar kanuna aykırı olarak Esenyurt Belediyesi adına hisseli olarak tescil edildiğine vurgu yaptı. Belediye lehine haksız kazanım oluştuğu için açılan davanın devam ettiği hatırlatıldı. İBB de İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere itirazları müdürlüğüne iade etti.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar