Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir ve Şartları Nelerdir?

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir ve Şartları Nelerdir?
31 Mayıs 2020 12:49

4/a ve 4/b sigortasına dahil olan sigortaya sahip erkek ya da kadının, eğer eşi sigortalı değil ise kadın;

 • Doğumun ardından geçen ilk iki ay
 • Tekli olmayan hamileliklerde ise iki buçuk ay boyunca devlet tarafından analık halinde olarak kabul edilir.
 • 4/a ve 4/b sigortasına dahil olan sigortalı kişiler,
 • Tutuklu halinde bulunan kişiler,
 • Sosyal güvenlik sözleşmesine sahip olmayan başka ülkelerde çalışmaya gitmiş olan Türk işçiler,

Analık Sigortası’nın Kapsamında Bulunan Kişiler Kimlerdir?

Analık Sigortası’na sahip olan kişilere emzirme ödeneği ve geçici iş göremezlik ödeneği yardımı yapılır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Sigortası bulunan kişi iş anında yaşadığı kazalar, meslekten oluşan hastalıklar, normal hastalık ya da analık durumlarınca çalışamama hali olabilir. Bu haller içerisinde kurum içerisindeki hekim tarafından verilen istirahat geçici iş göremezliktir. Bu durumlardan herhangi birisine tabii olan kişilere yapılan ödemeye ise geçici iş göremezlik ödeneği denilir.

Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Ne Kadardır?

 • Tarımsal alanda çalışan,
 • Gelir vergisine dahil olmayan ve esnaf olarak kaydolmuş olan,
 • Ticaret ile kazanç elde eden ve basit vergi ödemesine dahil olan,
 • Herhangi bir köy ya da mahallede muhtarlık görevini üstlenen,
 • 4/a sigortasına dahil olan, kişilere doğumdan önce iki ay ve doğumdan sonra iki ay olarak verilen izin de eklenerek verilir. Sigortası bulunan kişilere, yatarak tedavi gördüğü zamanlar için gün içindeki kazancının yarısı geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir. Ayakta olan tedavilerde ise gün içerisindeki kazancın üçte biri ödenek olarak verilir.
 • Hekimin uygun gördüğü zamanın başlangıcında sigortanın devam ediyor olması,
 • Doğumdan önceki 365 gün içerisinde en az üç ayı içeren sigorta priminin ödenmiş veya bildirilmiş olması,
 • Bu süreler içerisinde çalışır bir vaziyette olmamış olması,
 • Doğum halinin olmuş olması gereklidir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

Sigorta Niteliği Ne Zaman Sona Erer?

Analık durumu içerisinde grev ya da işveren tarafından lokavt yapılmış olması bu durumun geçerliliğini yitirmesine neden olur. Diğer durumlarda ise işin sona ermesinden sonraki onuncu gün sigortalılık hali sona erer. Sigortalılık niteliği bittiği andan itibaren emzirme ödeneği ve geçici iş göremezlik ödeneği kesilir.

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Emzirme ödeneği, doğum hali gerçekleşmiş olan sigorta sahibi kadının aldığı ödenektir. Sigorta sahibi kişinin eşinin herhangi bir sigortası yok ise, erkek de bu ödenekten yararlanabilir. Emzirme ödeneğinden yalnızca 4/a ve 4/b sigortasına dahil olan kişiler faydalanabilir.

Emzirme Ödeneğinin Şartları Nelerdir?

Emzirme ödeneğinin kadın ya da erkeğe verilebilmesi için bazı şartlara dahil olmaları gerekir. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • 4/a sigortasına dahil olan kişiler için; doğumdan önceki 365 gün içerisinde en az olmak koşulu ile 120 gün kısa vadeli primini beyan etmiş olması,
 • 4/b sigortasına dahil kişiler için ise; doğumdan önceki 365 gün içerisinde 120 gün kısa vadeli primi ödenmiş ve sağlık sigortası kapsamındaki tüm ödemelerin gerçekleşmiş olması,
 • Doğum sonrasında bebeğin hayatta olması şartları geçerlidir.

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Sigorta sahibi kişiler, sigortası bittikten sonra 300 gün içerisinde bebek dünyaya gelir ise emzirme ödeneğinden faydalanabilirler. Son 15 ay içerisinde kişinin en az 4 aylık prim gününün ödenmiş olması gereklidir. 2020 yılı itibari ile emzirme ödeneği 180 TL olarak kişilere verilir.

Emzirme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneği alma hakkına sahip olan kişilerin herhangi bir dilekçe ile başvuru yapmasına gerek yoktur. Sistem üzerinden otomatik olarak kişilere emzirme ödeneği ödenir.

 

kaynak: Haberkervani.com

Yorumlar

Yorumlar