Elektrik Sistemleri

Elektrik Sistemleri
8 Eylül 2018 20:56

Elektrik tesislerinde enerji iletim ve dağıtım hatları çok önemlidir. Elektrik şebeke sistemi ağ şeklide evlere kadar kablolar ile iletilir. Enerji üretim santrallerinde üretilen elektrik enerjisi hat kayıplarının az olması için yüksek gerilim şeklinde taşınır. Yüksek gerilimle taşınan bu elektrik enerjisi konutlara, küçük işletmelere girmeden trafo yardımı ile alçak gerilime düşürülür.

Fabrikalar ve büyük işletmelerde kullanılan endüktif enerjiyi tesis içinde üretmek için kompanzasyon sistemi kurulur. Akım trafolarıyla enerji izlenir, röle yardımı ile kondansatörler devreye alınır. Kullanılan çeşitli güçteki kondansatörler devreye girip çıkarak gerekli endüktif yükü kompanze eder.
Elektrik sistemlerinde üretimden son kullanıcıya kadar güvenlik tedbirleri devre elemanları ile alınır. Proje aşamasında selektif seçim yapılması önemlidir. Seçim yanlış yapılırsa bir önceki devre elemanı akım geçirgenliği daha düşükse önce atar. Koruma eksik sağlanmış olur. Enerjinin kesilmemesi gereken yerde elektrik kesilir. İşletme durur, üretim aksar.
Diğer önemli bir konuda son kullanıcıları korumak için hatta kaçak akım rölesi (fark rölesi) konur. Panolarda ve prizlerde topraklama önemlidir. Can ve mal kayıplarının önlenmesi için temel topraklama yapılmalıdır. Topraklama geçiş direnç değeri bilinmesi gerekir. Toprak megeri kullanılarak bu toprak geçiş değeri ölçülür, topraklama raporu hazırlanır. Düzenli olarak her yıl ölçülmelidir.

Yorumlar

Yorumlar