Dolgunun Karadeniz’e etkisi incelenmeyecek!

Dolgunun Karadeniz’e etkisi incelenmeyecek!
3 Şubat 2018 09:46

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3. Havalimanı için Karadeniz’e yapılacak 15 bin metrekarelik dolgunun çevresel etkilerinin incelenmesini gerekli bulmadı. Oysa hazırlanan proje tanıtım dosyasında, ikmal limanı için yapılacak dolgunun deniz canlıları üzerinde yıkıcı bir etki yaratacağına dikkat çekilmişti.

 

 

Özlem Güvemli / Sözcü

 

 

İstanbul’un Karadeniz kıyısında Arnavutköy Tayakadın mevkiinde inşaatı devam eden 3. Havalimanı için uçaklara akaryakıt ikmal hizmeti verecek liman projesine son nokta konuldu. Liman projesinin inşaatı, 9 Mart 2017 tarihinde verilen “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu” kararı sonrasında başlamış ancak zeminde sorunlar çıktığı için projede değişikliğe gidilmişti. Yeniden hazırlanan “İstanbul Yeni Havalimanı İkmal Terminali İlave Dolgu” projesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunularak 2 Ocak günü ÇED süreci başlatıldı. Ve 27 gün sonra yani 29 Ocak günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

 

 

BİYOKÜTLE KAYBI OLACAK

 

 

Çevresel etkilerinin incelenmesine gerek görülmeyen dolgu projesinin tanıtım dosyasında önemli uyarılar yer alıyordu. Tanıtım dosyasında dolgu alanında etkilenecek birincil canlı grubunun bentik yani “deniz dibi canlıları” olacağı belirtilerek “Bentik makro omurgasızlar açısından dolgu yapılan kesimlerde biyokütle kaybı olabilecektir. Proje alanının bulunduğu kesimdeki denizel dip habitatı kumluk olup bu alanlardaki bentik çeşitlilik de yalnızca bu ortamlara adapte olmuş türden ibarettir. Yani habitat yapısının tek tip olması biyoçeşitlilik açısından da sınırlayıcı bir durum yaratmaktadır” denildi.
BALIKLAR SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ ÇEKECEK

 

 

Dosyada; dolgu, dalgakıran ve iskele inşaatı, deniz dibi taraması gibi işlemlerin deniz flora ve faunası üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine vurgu yapıldı. Bu işlemlerin deniz faunasının bölgeden geçici bir süre uzaklaşmasına neden olacağı kaydedilerek şu tespit yapıldı:

“Dolgu sırasında oluşacak bulanıklık, ışık geçirgenliğini azaltacağı için fitoplanktonik organizmaların (su ortamındaki besin zincirinin temelini oluşturan tek hücreli canlılar) gelişimi açısından istenmeyen bir durum yaratacaktır. Bulanıklık nedeniyle özellikle balık türlerinde solunum güçlüğü görülecek olsa da bu etki popülasyonların genelini etkilemeyecek ve ihmal edilebilecek düzeyde olacak.”
TÜBİTAK TEHLİKE TESPİT ETMEDİ

 

 

Dosyada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün 12 adet dip çamuru örneğinde tehlikeli atık olup olmadığını ilişkin analizine de yer verildi. Analizlerde, “Ekolojik Toksisite Testi”nde toksik etki tespit edilmedi. Balıklarda yapılan ‘Akut Toksisite Testi’nde sucul canlılar için akut açıdan tehlikesiz olduğu sonucuna varıldı.
87 BİN METREKÜP DOLGU

 

 

Proje kapsamında limanın batı dalgakıranı zayıf zemin karakteri nedeniyle stabilite sorunlarına karşı önlem olarak 35 metre kuzeye kaydırıldı. Eski projede 550 metre olan doğu dalgakıranı 100 metre uzatılarak 650 metre şeklinde düzenlendi. Liman için Karadeniz’e 87 bin 757 metreküp dolgu yapılacak. Bu dolgu 15 bin metrekarelik alanı kapsayacak. Dolgunun yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanıyor. Projenin yatırım maliyeti de 8 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı.

 

http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/dolgunun-karadenize-etkisi-incelenmeyecek-2195760/

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar