Devlet rejimi ve iktisadi demokrasi

Devlet rejimi ve iktisadi demokrasi
11 Ağustos 2016 10:45

DEĞERLİ OKUYUCULAR! Türk tarihi geleneklerinde ve inançlarımıza göre toplum kural ve yasa demektir. Kuralsız ve yasasız insanların birlikte yaşamaları mümkün değildir.

 

 

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

 

Büyük Türk Milleti olarak, özgürlüğün bayrağı olarak da, düşmanı olarak da bireyi kabul ederiz. Çünkü, kendisine toplumca tanınan hak ve özgürlükleri, bunları tanımayan diğer insanlara ve kuruluşlara karşı savunacak kişidir. Toplum, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve yaşatılması için aynı duygu ve düşüncelere sahip olanların en sağlam güvencesidir.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sonsuza kadar varlığını sürdürebilmesi; ancak öğretmenin sorumluluğunun kapsamını iyi bilmesi ve bütün gücünü, Milli birlik-beraberlik, iktisadi demokrasi duygusunun gelişmesine üretime harcamasıyla mümkün olabilecektir. Öğretmen, gittiği her yere daima iktisadi demokrasinin stratejik önemini, barış ve sevgiyi götürüp anlatmalıdır.

 

 

 

Bir ülkede gerçek demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için, siyasi partilerin varlığı kafi değil. İlk önce İktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir. Ekonomik kararların alınmasında, TBMM yetkilileri, sosyal dilim (Sivil toplum) kuruluşlarının, hangi iş kolu ile ilgili kanun çıkarılacaksa, o iş kolu yetkililerinin görüş ve önerilerine baş vurarak müzakere edilmelidir. Bir örnek verelim: Binlerce büyük mağaza zincirine sahip mağazalar, raf terörü faaliyetleriyle Türk sanayicisini sömürüyorlar. Ve aldıkları raf bedelini gelir olarak kaydetmeyip, ürün indirimlerine uygulayarak haksız rekabet zihniyetleriyle, davranmaktadırlar. İlgililer Türk sanayicisini sömürüp yok etme düşüncesinde olan raf (Ekonomik-terör) terörünü kontrol altına alması gerekiyor. Binlerce mağaza zincirine sahip olanlar, menfaatler müşterektir ahlakı ile TBMM de lobi yaparak raf bedeli alınsın yasasının çıkması için çırpınıyorlar. Sorumluluk duygusunu taşıyanlar, Türk sanayicisine böyle çirkince oynanan oyunları duyunca, inşallah Türk sanayicisini sömürme yasasının çıkmasına engel olunur. Ruhunda Vatan kavramı ahlakını taşıyan her siyasi ve bürokrat, Türk sanayicisinin ve çiftçisinin destek istediği noktalardan uzak kalmasına izin vermezler. Raf terörüne izin vermek, Yakın tarih de, İslam dinini arka bahçe olarak başta FETÖ terör örgütü olmak üzere diğer kullanıcılara haddini bildirirler. Allah ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca yasak olan rüşvet, haksız kazanç, bağış adı altında kayıt dışı kazançlar, ehil olmayanları kayırarak makam ve iş (İhale) vermek Vatan hainliğinin, Allah’tan korkmadığının ve İktisadi demokrasinin o ülkede mevcut olmadığının belgesi değil midir?

 

 

 

Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, jet hızıyla renk değiştiren riyakarlara dikkat etmelidirler! En büyük tehlike, menfaatler müşterektir ahlakına göre sürekli parti değişenlere ve düne kadar Fetö diyen dönekler, 180 derece dönüş yaparak iktidar partisinin yanında yer almaya çalışıyorlar. Kendi menfaatlerini Vatan ve milletin menfaatlerinden üstün tutan bütün tarikat ve cemaatler gözardı edilmemeli ve aynı tavır alınmalıdır. Bu sınıftaki riyakarlara dikkat edilmesi memleketin bekaa meselesidir. Ruhunda Allah korkusunu, Kur’an-ı Kerime, Hz. Muhammed’e, Hadis-i şeriflere, Vatan sevgisi duygusuna sahip olanlar ve geçmişine bakılarak görev ve sorumluluk verilirse, bugün yaşadığımız problemler, istikbalde yaşanması riski ortadan kalkar.

 

 

 

Demokrasiler; özellikle düşünce ve davranış alanında gerçek bir özgürlük sağlayan ve insan yaradılışına en uygun düşen politik sistemlerdir.

 

 

Demokrasilerde, hiçbir düşünce; millet ve devlet varlığını tehdit eder nitelikte olmadığı müddetçe ipotek altına alınamaz, hiçbir davranışa sınır konmaz. Ekonomik-Anarşik terör şebekeleri, iyi bilmelidirler ki, Büyük Türk Milleti, 15 Temmuz günü ruh ve iman gücü ile bu terör şebekelerine haddini bildirmiştir. İç ve dış da ki, Vatan hainlerinin, hayal kırıklığına uğradıkları tapulandırılmıştır.

 

 

 

Gerçek demokrasinin ve özgürlüklerin en garantisi, sokakta gezen her insanın kıymetini bilmesi, hakkının verilmesidir. Gerçek demokrasinin en stratejik tarafından biri de, her ferdin kendi iç disiplinini kurduğu, ekonomik kararların alınmasında, dış baskıyı menfaatler müşterektir ahlakının ön planda geçerlilik taşımadığı ve muhtaç olmadığı ülkelerde mümkündür.

 

 

 

Demokratik yönetim faydalı yeniliklere ayak uydurabilen bir rejimdir. Dünyamız değiştikçe, medeniyet ilerledikçe demokratik rejim de değişip gelişecektir. Bütün bunlar toplumun egemenliğine, iktisadi demokrasiye ve hürriyetlere zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Milli saadete ve refaha ancak iktisadi demokrasi düzeni içerisinde ulaşabiliriz. Sanayi ötesi-toplum ve ülke olmayı, riyakar ve münafık düşüncelerle kardeşi kardeşe düşman etmeye kalkışanlar hakikatleri göremeyen cahil zavallılardır. İktisadi demokratik düzen içinde yaşayan çalışkan ve üretimi destekleyen bir millet, ülkesinden işsizliği, topraksızlığı, mesken sıkıntısını, hayat pahalılığını, cahilliği, sanayi ötesi toplumsuzluğu ve fakirliği… yok edebilir. Yeter ki Milletimizin yararına olabilecek şekilde işletelim. İktisadi demokratik rejim, her devirde her zaman, toplumların ilerleme ve kalkınmasına, refah içinde yaşamasına imkan verebilen bir rejimdir.

 

 

İktisadi demokrasi, hürriyet rejimidir. Toplum hürriyet içinde yaşar. Yaşamasına yaşar ama, bizim topraklarda kimse kimseyi rahatsız etmemeli. Herkes Milli duygu ve düşüncelerini konuşarak, toplumu rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamak zorundadır. ”Türk Bayrağının dalgalandığı yerde hürriyet var; istediğim şekilde konuşur istediğim şekilde hareket edebilirim…” şeklinde düşünmek ya da hareket etmek demokratik yaşayışa aykırıdır.

 

 

İktisadi ve siyasi demokratik yönetim medeni toplumların rejimidir.

 

 

 

Milletimiz demokratik yönetimi benimsemiştir. Halen iktisadi demokrasi kurulmamıştır. Örneği: Binlerce mağazalar zincirine sahip mağazaların, Türk sanayicisini ve çiftçisini sömürmeleridir. 15/Temmuz/2016 günü Türk Milletinin, ruh ve iman kuvvetiyle zafere ulaşmanın tarih de silinmeyecek belgesidir. Türk gençliğinin geleceğini da güçlü olarak yetiştireceğimizden emin olabilirsiniz.

 

 

Dünyada çeşitli rejimler mevcuttur. En mükemmel kişisel hürriyete imkan veren demokratik idarelerdir. Demokrasiyi demokrasi yapan ya da onu demokrasi olmaktan uzaklaştıran insanlardır. O halde demokratik düzen sağlam vicdan muhasebesi ahlaklı, kabiliyetine göre eğitim görmüş, kötü düşüncelerden uzak kalarak çalışan üreten toplumlar ister.

 

 

 

”Benim anlayışıma göre demokrasi, en zengine ve en fakire aynı fırsatları bahşeder: Bu gayeye de sadece barışçı yollardan ulaşılır.” der Mahatma Gandhi. Barış toplum yaşamının vazgeçilmez bir öğesidir. Ekonomik terör, kin ve nefret duyguları ile dolu bir toplum, ulaşılması gereken hedeflere varamaz. Ekonomik ve siyasi sorunlarına, geçerli ve sürekli çözümler getiremez. En önemlisi, Milli varlığını koruyamayacak bir noktaya gelebilir.

 

 

 

”İnsanlar gözlerini çirkin şeylere dikmemeli, güzel taraflara çevirmeli, birbirlerini güzel değerlerin çerçevede görmeli ve sevmelidir.” diyen Mahatma Gandhi’nin dediklerini yanlış görmek mümkün mü?

 

 
Cumhuriyet, Allah korkusunu, Vatan sevgisi kavramını ruhunda taşıyanların, tarım da üretime verenlerin, haksız kazanç elde eden riyakarları naalet ve nefretle kınayanların ve cehaletle mücadele ile eğitime önem veren insanların rejimidir.

 

 

 

Ekonomik ve siyasi anarşi, demokrasinin uygulandığı ülkelerin en çok değil en az korkmaları gereken şeydir. ”Demokrasi, siyasi partiler olmadan yaşayamaz; ama siyasi partiler yüzünden ölebilirler de.’‘ diyen Georges Vedel, ne kadar isabetli bir deyiş değil mi?

 

 

 

Zaman ilerleyip medeniyet geliştikçe, insanların ihtiyaçları da sür’atle değişmekte ve çoğalmaktadır. Değişen ve çoğalan ihtiyaçlara göre kanunlarımızı zamanında hazırlayıp yürürlüğe koymazsak memleket işleri yürümez. Allah korusun, 15 Temuzlar yeniden yaşanabilir.

 

 

 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 

 

 

Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz. Cenab-ı Allah, Yüce Türk Milletine ruhunda Vatan sevgisi olan kulların, Vatana hizmet etmesini nasip etsin. Bizleri birlik ve beraberliklerden ayırmayan kullarından eylesin.

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Kadir gecesi, ebedi kurtuluş
Kahramanlığa aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
Haramlardan uzak durup sünnete uygun yaşamalıyız