Cihat dersleri terörist, katil, hırsız, talancı, cariyeci namus düşmanı yetiştirir

Cihat dersleri terörist, katil, hırsız, talancı, cariyeci namus düşmanı yetiştirir
3 Ağustos 2017 09:49

Okullarda cihat derslerinin önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren okutulacağı en resmi ağızdan, Milli Eğitim Bakanı tarafından resmen açıklandı.

 

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

 

Biz de bir yurttaş olarak ”cihat” denilen kavramın ne olup olmadığı konusunu halkımızla paylaşmak istiyoruz.

 

 

 

Öncelikle kısaca aslı Arapça olan ”cihat” sözcüğünün çok çalışmak, büyük çaba sarfetmek, gücünün üzerinde enerji harcamak anlamına geldiğini belirtelim.

 

 

Türkçemize giren ”ceht etmek” tabirinin menşei de ”cihat” sözcüğüdür.

 

 

”Cihat” eden kişilere de mücahit/mücahide denir.

 

 

”Cihat” sözcüğü Arapların ta İslamiyet’ten önce sosyal yaşantısının bir betimlemesidir.

 

 

Araplar tarih boyunca doğanın bahşettiği bazı ürünler dışında üretmeyen aşiretler halinde yaşayan, ancak aşiretlerin birbirlerinin mallarını, canlarını, kızlarını, karılarını, erkeklerini-köle yapmak üzere-kaçırıp talan ‘ederek yaşayan bir kavimdir.

 

 

Bugün elliye yakın Arap devletinin olmasının sosyolojik nedeni bu sosyal yapıdır ve bildiğiniz gibi bu ülkelerin arasında kardeşlik olmadığı gibi sulh ta yoktur.

 

 

İşte Arapların Müslüman olmadan önce aralarındaki bu talan savaşlarına ”cihat” deniyordu.

 

 

”Cihat” edenlere de ”mücahit” deniyordu.

 

 

Bu talan savaşlarında neler oluyordu?

 

 

Birbirlerinin mallarını, paralarını, altın ve gümüşlerini, her türlü mallarını talan ettikleri gibi, erkeklerini köle olarak, karıları ve kızlarını da seks işçisi niteliğindeki ”cariye” olarak kaçırıyorlardı.

 

 

Arapların toplumsal geleneklerine göre bunlar gayet olağan ve mubah sayılıyordu.

 

 

Şimdi gelelim meselenin bamteline!

 

 

‘’Cihat’’ kavramı İslam literatürüne nasıl geçti?

 

 

Arapça’da günlük dilde kullanılan bir çok kavram, dilin akışı içerisinde ve 7.Yüzyıl Araplarına olayları anlatmak için İslami kavramlar sosyal hayatın kavramlarıyla anlatılmıştır; böylece anlamlar kaydırılarak aynı sözcüklerle farklı olgular anlatılmış, böylece dinsel literatür meydana gelmiştir.

 

 

‘’Cihat’’ sözcüğü bunlardan biridir ve çok ilginçtir ki, dinde konu edilen ‘’cihat’’ mekanizması tıpkı Arapların yukarıda bahsettiğimiz İslam’dan önceki paradigma/zihniyeti ile birebir örtüşmektedir.

 

 

İşte bu nedenledir ki, makalenin başlığında ‘’cihat’’ derslerinin okullarda verilmesinden sonra, aşağıda yazacaklarımı okuduktan sonra çok sistemli bir şekilde terörist, katil, hırsız, talancı, cariyeci namus düşmanı bir nesil yetişeceğinden kuşku duymamak akla ziyan bir olaydır ve başta Batı olmak üzere tüm hür dünya için acıklı bir tehdittir.

 

 

 

‘’Cihat’’ dersleri Arap ülkelerinin tümü ve Türkiye’de medreselerde hep okutulmuştur ama ilk defa bir Müslüman ülkenin laik sisteme dayalı okullarında resmen okutulmaya karar verilmesi gerçekten bir faciadır ve yıkımdır.

 

 

Batı dünyası bu tehdidin korkunçluğunun farkında mı acaba?

 

 

DEAŞ denilen İslam adına çıkmış terör örgütünün toplu katliamlarını, işgal ettikleri coğrafyalardaki talanlarını, kadınları cariye olarak toplayıp seks işçisi olarak kullandıktan sonra cariye/köle pazarlarında saltığa çıkarmalarını göz önüne getirdiğimizde meselenin vahametini anlayabiliriz.

 

 

Şimdi ‘’cihat’’ dersinin ana kolonlarını vererek, DEAŞ’ın alçaklıklarını nelere dayandırdıklarını ve ve okullarda ‘’cihat’’ kavramı ile beyinleri yıkanan çocukların çok yakın gelecekte neler yapabileceklerini tahmin edelim.

 

 

Bunu anlayabilmek için ‘’cihat’’ın bütün yönleri ve kavramları ile tanıtılması gerekir.

 

 

‘’Cihat’’ İslami literatürde ne demektir?

 

 

 

Allah yolunda malları ve canlarıyla Müslümanların savaşması demektir.

 

 

İşte kaynağı Kur’an Saf Suresi 10.-11. ayetler: ’’Ey iman edenler!Sizleri acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi?Allah ve Resulune iman edip mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin.’’

 

 

Bu ilahi mesajı alan bir gencin Allah için savaşmaması mümkün mü?

 

 

DEAŞ’ın teröristleri ne için savaşıyor?

 

 

‘’Cihat’’a ilahi teşvikten sonra ilk ilahi emir nedir?

 

 

 

Bu kutsal mesajı bize Kur’an Tevbe Suresi 5.Ayet veriyor: ’’O halde haram aylar çıktıktan sonra-Araplarca kutsal sayılan aylar-artık müşrikleri-kafirleri-nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp esir edin, onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun-pusu kurun-…’’

 

 

 

Bu ilahi mesajı alan genç bir beynin Allah adına kafir öldürmemesi, pusu kurmaması, esir etmemesi mümkün mü?

 

 

DEAŞ’ın yaptığı eylemler ve fiiliyatlar nasıl, bu mesajı andırıyor mu?

 

 

‘’Cihat’’a teşvik edici cariye ve mal talanı olayı var İslam fıkhı çerçevesinde.

 

 

Öncelikle Cihat’ın iki temel kavramını açıklamak durumundayız.

 

 

Bunlar, ‘’Dar-ul Harp’’ ve ‘’Dar-ul İslam’’ kavramları.

 

 

Dar-ul Harp:Halkının tamamı Müslüman olsa bile kafir kanunları ile yönetilen ülke anlamındadır ve böyle ülkeler ‘’cihat’’ kavramına göre Müslümanlar için savaş alanıdır.Bu ülkelerle savaşılırken elde edilen her türden mal, para, servet ‘’ganimet’’ kavramına girer ve mücahitler arasında bölüştürülür.Esir edilen erkekler köle olarak kullanılır, esir alınan kadınlar ise cariye hükmündedir ve seks işçisi olarak kullanılır.İsterse satılır, başkalarına hediye edilebilir ve hatta o kadar bayağı mal hükmündedir ki, gelen misafirlere bile ikram edilir.

 

 

Şimdi soruyorum: Dar-ul Harp hukukunu uygulayan DEAŞ’ın yaptıkları nedir ve eğitim gören körpe beyinler, bu kavramların verileceği ‘’cihat’’ derslerinden nasıl etkilenir?

 

 

Dar-ul İslam: İslam yani şeriat kanunlarının geçerli olduğu ülke anlamındadır ama gayrimüslimler çok haklardan yoksundur ve ‘’cizye’’ denilen bir vergi vererek hayatlarını idame ettirirler.

 

 

‘’Fey’’ denilen ‘’cihat’’ı ilgilendiren bir kavramı açıklamak zorundayım.

 

 

Dar-ul Harp ülkesi ile eğer savaş halinde iseler Müslümanlar düşmandan elde edilen her türlü servetin, yağmanın adına ‘’ganimet’’ denir ama savaş halinde olunmayan Dar-ul Harp ülkesinden talan ve hırsızlık yoluyla elde edilen servete ‘’fey’’ denir ki, İslam ülkelerindeki azılı hırsız yöneticiler ‘’cihat’’ın bu kavramına dayanarak millet ve devletin malını toptan hortumlarlar.

 

 

DEAŞ neden Müslümanların petrollerini hortumluyor ve bu bilgiyi öğrenen gençler sizce rotası ne olur?

 

 

‘’Cihat’’ derslerinde genç beyinlerin dikkatini çekecek hususlardan en önemlisi cariye meselesidir ki, dünyanın çeşitli ülkelerinden DEAŞ’a katılanların bilinçaltındaki seks iştahlarıdır.

 

 

Cariye edinmeyle ilgili iki ayet:

 

 

Kur’an Nisa Suresi 24. Ayet:’’Harp esiri olarak sahip oluğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarda size haram kılındı.’’

Kur’an Tahrim Suresi Ayet 1:’’Ey Peygamber!Eşlerinin rızasını arayarak, Allah’ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun…’’

 

 

Bu iki ayet çok açık ilkinde harp esiri olarak yakaladığınız evli kadınlar bile sizin elinizin altındaki cariyedir.

 

 

İkincisi ise Hz. Muhammet’in eşinin rızasını kazanmak için cariyelerinden birini hürriyetine kavuşturması üzerine bu ayet inerek, bir daha böyle bir şey yapmaması anlamında Peygamberi uyarmış.

 

 

Bunları ‘’cihat’’ derslerinde öğrenen gençlerin seksüel arzuları için İslam dışı gördükleri kadınları cariye hükmünde görmemeleri mümkün mü?

 

 

Seks cennetine hangi genç dayanabilir?

 

 

Bu konuda son noktayı şöyle koyabilirim, ‘’cihat’’ İslam öncesi dönem Arap toplulukların aşiretler arası talan savaşlarının dinsel kılıfa bürünmüş formatıdır.

 

 

AKP cenahı sivri zekalı akıl hocaları ile ‘’cihat’’ derslerini okul müfredatına koyarak, şimdiye kadar olan çalışmalarının bir aşaması olarak ülkeyi ve milleti Araplaştırma konusunda nokta atışına başlamışlardır.

 

 

Ülke Dar-ul Harp olduğu sürece, dünya Dar-ul Harp olduğu sürece kafirleri katletmek-adı Müslüman olsa bile-helal, mallarını çalmak gasp etmek helal, kadınlarını kızlarını cariye olarak kullanmak ballı börek.Bunu yaşayanlar muradına erdi, şimdi tebaasını ‘’cihat’’ konusunda eğitecek.

 

 

Aynı zamanda Batı’ya gözdağı mı veriliyor, milyonlarca cihatçımı ülkelerinize yığarım diye.

 

 

NOT: Sevgili okurlarım, ben bu konudaki ilk ve oldukça geniş makalemi takriben 4,5 sene önce 13 Şubat 2013 tarihinde yine bu köşede yazmış ve bunu tekraren 8 Aralık 2014 ile 4 Mart 2016 tarihlerinde bir daha yayımlamıştım.Linki aşağıda olan bu makaleyi, gençlerimizin beynini yıkayacak ‘’cihat’’ derslerini daha geniş çerçevede anlamak bakımından lütfen okumanız önemlidir.

 

 

‘’DAR-ÜL HARPÇİ HIRSIZ, KATİL VE UÇKURCULAR’’

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Sahte diploma
Recep Erdoğan’ın herhangi bir politikası var mı?
Devlet Bahçeli’den sonra MHP’nin başına geçecek lidere vatanseverler çok dikkat etmelidir!