CHP’li Yeşil: Türkiye’de ‘Şehirsiz-Kentler’ yaratılarak ilçeler bitirilecek!

CHP’li Yeşil: Türkiye’de ‘Şehirsiz-Kentler’ yaratılarak ilçeler bitirilecek!
2 Haziran 2018 11:20

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “İnadına Kentleşme” “ Şehirleşmenin” önünde gidiyor dedi.

 

 

 

“KENTLEŞME” MERKEZLİ POLİTİKALAR YERİNE “ŞEHİRSEL” POLİTİKALARA GEÇİLMELİ

 

“Mahalle merkezli demokrasi” de, Muhtarlarımız halka en yakın birimler olarak, demokrasimizin baş tacıdır.

 

Köy kanunun yürürlüğe girdiği yıl, Türkiye nüfusunun %85’i köylerde yaşarken 2017 yılında bu oran % 6’ ya düşmüştür. Yani, 1924 yılından günümüze köylerin nüfus içindeki payı sürekli azalmıştır.

 

Birdebuna, “Büyükşehir yasası” ile köylerin, kentsel mahalle statüsüne dönüştürülmesi süreci de eklenmiştir.

 

Ankara yarı kırsal ilçe merkezleri ve Beldeler Ankara merkeze göç vermektedir. Çorum, Yozgat, Çankırı başta olmak üzere dış illerden de göç almaktadır. Son 6 yılda kırsal ve yarı kırsal yerleşimlerden Ankara’ya gelen göç oranı %27.35 civarındadır. Hayvancılık rakamlarında ise % 70 gerileme vardır.

 

“İLÇE MERKEZLİ” KALKINMA VE ŞEHİR-LEŞME POLİTİKALARINA ÖNCELİK VERİLMELİ…!

 

ANKARA kenti çeperindeki, pilot ilçe merkezlerinde başta; Hayvancılık, yerinde eğitim, sanayi, sosyal donatı, ulaşım, konut ve iş imkânları açısından desteklenerek.

 

Şehirsel dokuya uygun, tampon cazibe merkezleri haline getirilerek ve bu merkezler aynı zamanda “göç emen”, istihdam odaklı “Dış ilçeler alt merkezleri” kurulmalıdır.

 

İktidar yerel yönetimlerle ilgili yasa değişikliği ile belediyeleri hizmet veremez hale getirdi. Torba yasayla da kaynakların tek elde toplanması gibi bir düzenleme çıkardı ve belediyelerin elini kolunu bağladı. Biz vatandaşın daha iyi hizmet alması için, kır ve kent belediyeciliği tanımı getiriyoruz.

 

Dolayısıyla, kentsel alana ve hizmetlere dâhil edilen muhtarlık sistemi yeniden kurgulanmalı ve Demokratik yerel yönetim basamağı olarak, kapsamlı ve yeniden bir düzenleme yapılmalıdır. Peki, böyle bir niyet var mıdır? Hayır !

 

İktidarın son gündeminde yer alan, 50 ilin ” Bütün şehir” İlan edilmesiyle; köy muhtarlığından, mahalle muhtarlığına dönüşen ve kentleşmenin maliyetlerinden nasibini alan ilçe merkezleri ve belde yönetimlerinin ve muhtarlık kurumunun; artık toplumun belli bir Sosyo-Ekonomik gelişme düzeyinden sonra, sönükleşeceği ve yalnızlaşacağı da söylenmektedir.

 

Bu vesile ile Eğer yeniden bir yapılanmaya gidilmedikçe;

 

Mahalle biriminin, sosyal ilişkilerinin zayıfladığı önemli bir halkanın tarih olması ile;

 

Muhtarlıkların “yok hükmüne” girme ve gelecekte işlevini yitirme tehlikesi de vardır. !

 

AKP ‘nin “kentsel alanlarda” büyük bir oy kaybı yaşadığı bilinmektedir.

 

BÜTÜNŞEHİR YASA TASARISI BİR TEHLİKEDİR.

 

Taslak halinde olan ve 50 İlimizi kapsayacak, “Bütünşehir” düzenlemesinin yasallaşması durumunda; il ve ilçe belediye seçimlerinde; kırsal ve yarı kırsal yerleşimlerimizde “hizmeti artıracağız” söylemiyle, bindirilmiş oy devşirilmesi ve ikamesi yapma niyetinde olduğu, Muhtarlarımızın ve bizimde malumumuzdur.

 

“Bütünşehir yasa tasarısı” hazırlığıyla ilgili olarak konuyu, bu açıdan da yakından takip etmekteyim.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar