CHP’li Yeşil sordu: Ulaştırmasız ulaşım planı neye yarar?

CHP’li Yeşil sordu: Ulaştırmasız ulaşım planı neye yarar?
27 Haziran 2018 08:35

“Ankara Çevre Düzeni Planı var ama yok. 2038 planı yerine 2023 eski plan değişikleri üzerinden imar hareketleri gidiyor. Ulaşım ana planı ile makro plan birbiriyle eşleşmiyor. Ulaştırma planlarını ise kimsenin konuştuğu yok diyen CHP Ankara Milletvekili Nihat YEŞİL; Bütüncü bir planlamanın olmayışı Başkent Ankara’ya yakışmıyor dedi.

 

 

Ülkemizde metropol kentlerimizde artan özel taşıt sayısına karşın toplu taşım sistemleri projeleri ve entegrasyonunda gözüken koordinasyonlukların “ulaştırma projeleri” ile çözülebileceği ancak bu tür projelerin yasal zemininin olmadığını belirten Ankara Milletvekili Nihat YEŞİL; Ulaşım şema planı zaten “Çevre düzeni planları” içinde ele alınmasına karşılık, “ulaştırma strateji planlarının” kentlerimiz özelinde yapılması gerekir dedi.

 

 

Kentlerimizin “Çevre Düzeni Planı”; 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekli olarak çizilen plan paftaları, analiz ve analitik etüt çalışmaları ile planlama raporlarının tamamını ile bir bütündür.

 

Dolayısıyla; Çevre Düzeni Planları; ulaşım öngörü ve kararlarını da kapsayan temel planlardır. Ulaşım ve arazi kullanım kararları, hazırlanacak Kent Çevre Düzeni ve Nazım kent planlarının ayrılmaz ve zorunlu bir uzantısıdır. Dolayısıyla iki ayrı plan yoktur. TEK PLAN vardır.

 

 

Ancak; “Ulaştırma Projeleri”; Ulaşım türleri Detaylı çalışmalar ile oluşturulur. 1/25.000 ve 1/5000 ve daha alt ölçekli çizili ve yazılı projelerdir.

Örneğin; tek yön çift yön uygulaması, raylı sistem, dolmuş ve otobüs güzergâhları ve istasyonlarının belirlenmesi, yaya ve bisiklet yolları gibi konuları kapsar.

İlgili İmar kanunun 5. maddesinde de, plan türleri sayılırken eksik ve net olmayan bir sınıflama ve tanımlamaya gidilmiştir.

Madde 5’in sonuna ek olarak;

“ Ulaşım Ana Planı ”: Şehrin üst ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılırken, Çevre Düzeni Planı esas olmak üzere; eşgüdümlü ve karşılıklı etkileşim ve uyum içinde hazırlanan ulaşım etüdü ve ekli raporlarıdır.

“Ulaştırma Projeleri” : Kent Nazım planları üzerine çizilen ve kent planları ile eşgüdüm içinde ele alınan ulaşım türleri ve güzergâhlarına yönelik detayda çizilen proje paftaları ve raporların tamamıdır ibaresinin eklenmesi gerekir. diye bir öneri de getirdi.

 

 

Yorumlar

Yorumlar