CHP’li Yeşil: ‘Planlı Kalkınma’ çağımızın ideolojiler üstü bir vazgeçilmezidir!

CHP’li Yeşil: ‘Planlı Kalkınma’ çağımızın ideolojiler üstü bir vazgeçilmezidir!
11 Haziran 2018 11:45

“1950’li yıllarda. Plan mi pilav mi tartışmasının günümüzde anlamsızlığı açıkça ortaya çıkmış ve zaman içinde yanlışlığı tescillenmiştir. diyen CHP Ankara Milletvekili Nihat YEŞİL; “Pilav için Plan” noktasındadır Türkiye.” görüşünde…

 

 

CHP’nin seçim bildirgesinde,Sayın Kılıçdaroğlu’nun özenle altını çizdiği bu konunun Türkiye için gerekliliğine vurgu yaptı. PLAN (lama) “bir idari maslahat ve istim sonradan gelsin bürokrasisi VE ayakbağı” değil; SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN altın anahtarıdır dedi.

 

 

Yeşil’in özetle görüşleri şunlar;

 

 

Planlı Kalkınma ve Planlama olgusu; Sosyalist bir söylem olmasına karşılık, Neo-liberalizm kıskacındaki liberal ekolun ve karma ekonomik sistem savunucularının bile kurtarıcı bir argümanı olarak gündemine girmiştir diyen Yeşil;

Önce “kalkınma” sonra “demokrasi” ve hukuk diye bir öncelik sırası olamaz. Kalkınma ve demokrasi mücadelesi her iki alanında ortak evrimleşerek ve gelişim süreci içinde toplumsal olarak içselleştirilmesi ile kalıcı bir değer haline gelir dedi.

Eski DPT’nin Kalkınma Bakanlığına dönüşse bile, ekonomik sitem içende bir Hayalet Bakanlığına dönüştüğünü ve işlevsizleştirildiğini belirten Ankara milletvekili Nihat Yeşil;

Havza bazında kalkınma temelli ulusal planlama sistemin zamana dayalı stratejik ve sistemik olarak tekrardan yapılandırılması ve tanımlanması gerekir. Serbest piyasa ekonomisinin bile, fıtratına uygun olmayan, Günübirlik ve el yordamı ile geliştirilen ekonomik politikalar piyasaya güven ve istikrar vermiyor ve ekonomiyi olumsuz etkileyen başlıca etmen haline gelmiştir.

1960’li yıllarda “Plan mi pilav mı ?” tartışmasının günümüzde anlamsızlığı açıkça ortaya çıkmış ve zaman içinde yanlışlığı tescillenmiş ve STRATEJİK PLANLAMA çağımızın bir yükselen değeri olarak öne çıkmıştır.

 

 

Yorumlar

Yorumlar