CHP’li Yeşil: Kalkınma planlarında ‘çevresel bilanço’ hesap dışı!

CHP’li Yeşil: Kalkınma planlarında ‘çevresel bilanço’ hesap dışı!
10 Temmuz 2018 09:39

Birçok ülkede Ülkesel Kalkınma Planlarının Stratejik Çevre Değerlendirilmesinin yapıldığını söyleyen Nihat YEŞİL; geçen sene çıkarılan “Stratejik Çevre Değerlendirmesi” yönetmeliğini eleştirdi.

 

 

11. Kalkınma Planının, Yeni Başkanlık sisteminin ilk Kalkınma planı olduğunu ileri süren Nihat Yeşil; bu planın da sektörel kararların toplamından ibaret olduğunu belirtti.

Kalkınmanın mekânsal ayağının ve sektörler arası ilişkinin bütüncül bir çerçevede ele alınmadığına vurgu yapan Yeşil; Ülke Kalkınma planları yapılırken çevresel maliyet ve girdilerin “Stratejik Çevre Değerlendirmeleri” yapılmalı ve Gayri Safi Milli Hasıla hesaplarına kalibre edilmelidir

 

Kalkınma politikalarının yol haritası olacak büyük resim daha da netleşmelidir dedi. Yeşil devamla şunları söyledi: İlgili yönetmeliği incelediğimizde, SÇD’ye kapsamına alınan faaliyetlerin sektörel bazda alt ölçekli proje ve program” “ düzeyinde ele alındığını görüyoruz. Dolaysıyla Bütüncü Ülke Kalkınma Planlarında; çevresel kirlilik değerleri ve maliyetlerin ekonomiye ve ekolojiye birikimsel negatif etkileri göz ardı edilmektedir.

 

SÇD ile işletme faaliyet ölçeğindeki “ÇED” (Çevresel Etki Değerlendirmesi) biri birine tercih edilecek iki konu değil bir bütünün halkalarıdır diyerek; SÇD’nin Türkiye’de kimi noktasal işletmelerin ÇED raporlarını aklamak ve olumlamak açısından ele alınmasını da eleştirdi.

Kalkınma bakanlığınca yapılan, 11. Kalkınma planının hazırlanması aşamasında; “ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR” adında bir özel ihtisas komisyonu bile kurulmadığına dikkat çeken YEŞİL; “Stratejik Çevre Değerlendirmesi” konusu; CHP’nin de seçim bildirgesinde de yer alan ve önemsediğimiz bir konudur.

 

Bu konunun; yönetmelikten ziyade bir Kanuna bağlanması ve Kalkınma Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığına; Kalkınma Planlarının hazırlanmasında ortak görev ve yetkilendirme yapılması gerekir dedi.

 

 

Yorumlar

Yorumlar