06 Aralık 2019

CHP’li Yeşil: Gökçek, AOÇ’ ye olan 118 Milyon borcu zamanında ödemedi!

CHP’li Yeşil: Gökçek, AOÇ’ ye olan 118 Milyon borcu zamanında ödemedi!

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil: “KİT komisyonu raporlarına göre; Ankara Büyük şehir belediyesinin, önceki dönemde , Atatürk Orman Çiftliğine toplamda 118 milyon TL kira borcu devrederek, ödeme yükünü yeni döneme bıraktığını. söyledi.

 

 

 

TBMM içişleri Komisyonu üyesi Nihat Yeşil, “7 Mart 2019 tarihinde, AOÇ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alacakları ile ilgili takipte bulunan 118 milyon 972 bin 660 TL tutarında borç yapılandırma protokolünün imzalandığını ifade etti.

 

 

CHP‘li Yeşil: “Ankara Büyükşehir Belediyesi eski yönetiminin, tüm diğer borçlarda olduğu gibi bu borcun ödemesini de CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bıraktı, eski Yönetim belediyenin borcunu zamanında ödemeyerek belediyeyi ve dolayısıyla da Ankara halkını büyük bir zarara uğratmıştır” diye konuştu.

 

 

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil; TBMM KİT Komisyonu denetimi kapsamında bulunan Atatürk Orman Çiftliği’nin; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ile 2016 yıllarını kapsayan KİT raporlarına CHP olarak itiraz ettiklerini, konuyla ilgili yönetimden cevap istediklerini aktardı.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, AOÇ’nin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir yapıya kavuşturulması gerekliğine dikkat çekerek, AOÇ’nin ekonominin kuralları ve piyasa şartları dahilinde, verimli ve karlı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Yeşil, AOÇ‘nin, faaliyetlerinin mevzuata ve Atatürk’ün vasiyetine uygun biçimde yürütülmediğinin ortada olduğuna işaret ederek, “AOÇ’nin hesap ve işlemleri hakkında AKP ve MHP’li üyelerin çoğunluk oyuyla verilen ibra kararına CHP olarak katılmadık itiraz ettik” diye konuştu.

TBMM İçişleri Komisyonu üyesi Nihat Yeşil, Ankara Şehirlerarası Terminal işletmesi (AŞTİ) arazisinin, 1996 yılında imzalanan protokol ile Atatürk Orman çiftliği tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandığını ve Belediyenin o dönem AŞTİ arazisinin yıllık kira artışına itiraz ederek konuyu yargıya taşıdığını söyledi.

CHP‘li Yeşil yargı sürecini şöyle özetledi: “ Sonuçta davayı AOÇ kazandı. Belediye bunun üzerine, AŞTİ arazisinin yüzde 72’sine tekabül eden 255 bin 635 metrekarelik yeşil park alanını terk etmek ve bu alanı kiradan düşmek istediğini ve park bakım giderlerini de üstlenmeyeceğini bildirdi. AOÇ Yönetim Kurulu ise, kira artış oranını ÜFE üzerinden belirleyen ve belediyenin kira borçlarını yapılandıran yeni bir sözleşme imzalayarak AŞTİ arazisinin belediye tarafından kullanılmasını sağladı.

 

 

SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETTİ

 

 

Belediye 2013 yılında 33 dekar araziyi ağaçlandırma protokolü imzalayarak kiraladı ve yine belediyenin talebi doğrultusunda kira sözleşmesini Haziran 2015’te 50.4 bin lira üzerinden yeniledi. Belediye söz konusu araziyi YDA inşaata kiraladı, şirket bu araziye çelik konstrüksiyon prefabrik yapıları geçici olarak inşa etme izni aldı. Ancak YDA şirketinin araziye büro ve örnek daire inşa ederek AOÇ ile belediye arasındaki sözleşmeyi ihlal etti. AOÇ’nin belediyeye sözleşmeye aykırı yapıların kaldırılması yönündeki tüm uyarılarına rağmen söz konusu olan yapılar kaldırılmadı. AOÇ, belediyeye şubat 2018’de akdin feshi ve tahliye davası açtı. Dava ise halen devam ediyor.

Bu tarihten sonra belediye birikmiş olan 33 milyon 780 bin 128 lira borcunu 34 taksitte ödese de Sayıştay, belediyenin AOÇ’ye olan borcunun azalmadığını, aksine daha da arttığını tespit etti.”

CHP Ankara Milletvekili Yeşil; Atatürk Orman Çiftliği Yönetimi’nden komisyona gelen cevaba göre, belediye hakkında ödemediği kiralar nedeniyle 7 adet icra takip dosyası açıldığını ve 4 dosyanın da daha önceden açılarak bakiyesinin kaldığını söyledi. CHP’li Yeşil, 15 Mart 2018 tarihi itibariyle, AOÇ’nin kira alacakları toplamı 67 milyon 160 bin 724 TL, ile ilgili hukuki işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar

 | 
 | 

Etiketler: / / / / / / / /