CHP’li üyeler ‘Erdoğan talimat vermezse komisyon çalıştırılmıyor’ dedi, dilekçe verdi!

CHP’li üyeler ‘Erdoğan talimat vermezse komisyon çalıştırılmıyor’ dedi, dilekçe verdi!
15 Temmuz 2020 16:31

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, Komisyon Başkanlık Divanı için yarın yapılacak seçimlere katılmama kararı aldı. Komisyon toplantılarının yönetilme şeklini eleştiren CHP’li üyeler, Adalet Bakanlığı Başkanlık Divanı’nın partilerin ‘eşit temsili’nin esas alınması için dilekçe verdi.

 

 

CHP’li Adalet Komisyonu üyeleri Zeynel Emre, Tufan Köse, Rafet Zeybek, Turan Aydoğan, Alpay Antmen ve Süleyman Bülbül imzasıyla Adalet Komisyonu Başkanlığı’na verilen dilekçede, şöyle denildi:

 

 

“TBMM İç Tüzüğü’nün 20’nci maddesinin, “Komisyonlar için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır.” hükmü uyarınca; 27. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde Komisyonumuzun başkanlık divanında görev üstlenecek üyelerin belirlenmesi gerekmektedir.

 

Adalet, en yoğun komisyonlardan

 

 

27. Yasama Dönemi’nin geride bıraktığımız 2 yıllık ilk devresinde Adalet Komisyonumuz, Meclis’in en yoğun çalışan komisyonlarının başında yer almıştır. Komisyonumuzda ortalama üç ayda bir kanun teklifi görüşülmüştür. Bu görüşmelerin her biri günlerce, bazen sabah saatlerine kadar sürmüştür. Yapılan çalışmaların ardından Adalet Komisyonumuzdan, toplam 292 maddelik 8 kanun teklifi geçirilerek TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmiştir.

 

 

Erdoğan talimat vermezse komisyon çalıştırılmıyor

 

 

Komisyonumuzun ifade ettiğimiz söz konusu yoğun temposu, ne yazık ki komisyon üyelerimizin iradesine değil ‘tek adam’a dayalı ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sonucu olarak yaşanmıştır. AKP Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan metinler TBMM’ye gönderilerek ‘teklif’ kılıfı giydirilmekte, sonrasında Meclis Başkanlığı’nca komisyonlara sevk edilip görüşmelerine geçilmektedir. TBMM’nin ‘saray’ın vesayeti altına girdiği o kadar nettir ki 27. Yasama Dönemi’nde bugüne kadar geçen süre içinde TBMM Başkanlığı’nın Adalet Komisyonu’na sevk ettiği 676 kanun teklifi vardır ve bunların neredeyse tamamı muhalefet milletvekilleri tarafından verilmiştir. Ancak muhalefet milletvekillerinin verdiği tekliflerin bir teki bile Adalet Komisyonu’nda görüşülmemiştir. Adalet Komisyonu’nda görüşülüp kanunlaştırılan 8 kanun teklifi ise ‘saray’ın, günlük siyasi çıkarları doğrultusunda hazırlayıp Meclis’ten geçirdiği düzenlemelerdir.

 

 

Komisyon Başkanlığı’nın yönetme şekli antidemokratik

 

 

CHP’li üyeler olarak; Adalet Komisyonumuzun işleyişinin, komisyonumuzun adında yer alan ‘adalet’e uygun tezahür etmediği düşüncesindeyiz. Bu da; Adalet Komisyonu Başkanlık Divanı’nın ‘millet iradesi’ni değil, ‘saray’ı esas alarak komisyonu çalıştırmasından kaynaklanmaktadır. Komisyonumuzdan son olarak geçen; baroların bölünerek ‘çoklu baro’ uygulamasını öngören Avukatlık Kanunu’ndaki değişikliklerin görüşmeleri sırasında yaşananlar ve bu bağlamda konunun tarafı baroların çalışmalara dahil edilmemesi, Adalet Komisyonu Başkanlık Divanı’nın antidemokratik anlayışını net olarak resmetmiştir.

 

 

Sorunun çözümü Divan Başkanlığı’nın eşit temsilde oluşturulması

 

 

Karşı karşıya kaldığımız ve her geçen gün daha da sorun yumağı haline dönüşen Adalet Komisyonu’nun çalışma düzeni, hem adaletli kanunların çıkartılması hem de teknik niteliği ön planda olan bir komisyon hüviyetine bürünmesi açısından elzemdir. Bunun için de Adalet Komisyonu Başkanlık Divanı’nın, eşit temsil sistemiyle oluşturulması uygun olacaktır. Önerimize AKP ve MHP’li üyelerin destek vermesi, kendileri açısından ayrıca siyasi bir tutarlılık göstergesi de olacaktır. Çünkü; daha 10 gün önce görüşmelerini tamamladığımız Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklikler kapsamında yer alan Türkiye Barolar Birliği genel kurul delegasyonunun, tüm baroların eşit temsili esasına dayalı oluşmasını savunan bizzat kendileridir.

Bu çerçevede Komisyon Başkanlık Divanı’nda görev alacak üyelerin, iktidar partisinin dışındaki partilerden de alınmasını ve böylelikle ‘temsilde adalet’in sağlanmasını talep ediyoruz.”

Yorumlar

Yorumlar