CHP’li Usluer: Alpu Ovası’na termik santral mevzuata aykırı bir proje!

CHP’li Usluer: Alpu Ovası’na termik santral mevzuata aykırı bir proje!
7 Ocak 2018 17:40

CHP Eskişehir milletvekili Gaye Usluer, Tepebaşı’nda yapılması planlanan Alpu Termik Santralinin ÇED başvuru dosyasında verimli bir alana termik santral yapamayacaklarını bildikleri için Alpu Ovasını “verimsiz” diye göstermeye çalıştıklarını söyledi. ÇED yönetmeliğine aykırı bu başvurunun derhal iade edilmesi gerektiğini ifade etti ve yatırımcılara seslendi.

 

 

Usluer, Çevre mühendisleri ile yaptığı toplantıdan sonra elde ettikleri bilgileri paylaştı. Usluer, ÇED sürecini ve yapılan hataları şöyle anlattı. Usluer şunları söyledi: “Çevre mühendisi arkadaşlara yaptığımız çalışmada gördük ki bu termik santral daha ilk adımından itibaren hatalı. Eksiksiz ve sorunsuz bir ÇED süreci yaklaşık 10 adımda işlendiğini öğrendim ben de mühendis arkadaşlarımızdan. Sürecin ilk adımı ÇED başvuru dosyasında; ÇED genel formatı doğrultusunda projenin tanımı, genel özellikleri ve duyarlı yöreler dikkate alınarak projenin yerine ilişkin bilgiler verilmesi gerekli. Eskişehir’imizde planlanan, Alpu Termik Santrali projesinin daha ilk adımında mevzuat açısından uygunsuzluklar olduğunu gördük.”

 

 

TEMİNATLARINIZI VE DİĞER TÜM HARCAMALARINIZI BU ÜLKENİN HAYRINA OLABİLECEK PROJELERE AYIRIN!

 

 

Usluer termik santrali bir yatırım olarak lanse edenlere seslenerek şunları ifade etti: “1080 Megawattlık termik santral kurma şartı ile son başvuru tarihi 26 Ocak 2018 olan, kömür sahalarının özelleştirme ihalesine katılmayı düşünen tüzel kişiler ve ortak girişim gruplarına sesleniyorum; Olağandan çok yüksek yatırım, kamulaştırma ve işletme maliyetlerini geçelim, vicdan ve ahlak sahibi bizler, plansız, aceleci ve mevzuata aykırılığı en başından belli olan bu projenin gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğiz! Teminatlarınızı ve diğer tüm harcamalarınızı bu ülkenin hayrına olabilecek projelere ayırın!”

 

 

ÇED BAŞVURU DOSYASI AŞAMASINDA UYGULANACAK TEKNOLOJİ BELİRLENMEDEN PROJENİN GENEL ÖZELLİKLERİ BELİRLENEMEZ!

 

 

Usluer ÇED yönetmeliğine uyulmadığını, formata aykırı dosya hazırlandığını ifade ederek, “Söz konusu ÇED başvuru dosyasında; ‘Proje kapsamında; yapımı planlanan termik santralin kavramsal tasarımı ve buna bağlı olarak da ön fizibilite raporu hazırlık çalışmaları halen devam etmekte olduğundan santral teknolojisi henüz belirlenmemiştir. Nihai karar ÇED aşamasında netlik kazanmış olacaktır.’ denilmiştir. ÇED Başvuru Dosyası aşamasında uygulanacak teknoloji belirlenmeden projenin genel özellikleri; yani yakılacak kömür, kullanılacak kireç taşı, soğutma sistemi, kullanılacak su miktarı, oluşacak kül miktarı, gerekli depolama alanları vs. hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir ki dosyada da santral teknolojisine göre ÇED aşamasında verilecektir diyerek geçilmiştir” dedi.

 

 

KASTEN KARARTMA YAPILMIŞ

 

 

Dosyada proje yerine ilişkin; Bakanlar Kurulu Kararı ile koruma altına alınan Alpu Ovası içerisinde kaldığının belirtilmediğini söyleyen Usluer, “Eskişehir İline ait yürürlükte bir Çevre Düzeni Planı olmasına rağmen, proje yeri bu planda yine korunması gereken “Orman Alanları”, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” ve “Mera Alanları”nda yer aldığı için kasten karartma amacıyla değerlendirilmemiştir. ÇED Genel Formatı gereği değerlendirilmesi gereken bu bölümlerde, “bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır” dedi.

 

 

MEVZUATA AYKIRI BİR PROJE

 

 

ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi 3.fıkrasında; “ÇED Genel Formatına uygun hazırlanmadığı anlaşılan ÇED Başvuru Dosyası tamamlanmak üzere iade edilir.” Hükmünü hatırlatan Usluer, “Bu proje hem koruma alanlarında planlanmaktadır, hem de projeye ilişkin hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası ÇED Genel Formatına uygun değildir. Bakanlığın Enerji Yatırımları Şubesi tarafından 2 kez mevzuata aykırı işlem yapılmıştır. Proje sahibinin Elektrik Üretim A.Ş. olması mevzuata aykırı da olsa sürecin devam etmesini sağlamıştır. Projenin özel formatına ilişkin verilen DSİ Genel Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşlerinde de Alpu Ovası’nın uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Lakin proje sahibinin EÜAŞ olması dolayısıyla talimatlarla bu görüşlerin de değiştirildiği Valilikte yapılan İl Toprak Koruma Kurulu toplantısında verilen oylarla gün yüzüne çıkmıştır.” dedi.

 

 

ALPU OVASI VERİMLİDİR VE ÖYLE KALACAK!

 

 

Usluer konuyu şöyle özetledi: “Günümüze kadar olan süreci daha basit ve özet bir şekilde açıklayacak olursak; Tarım ve hayvancılık yapılarak uzun yıllar boyunca ülke ekonomisine önemli ölçüde katkısı olan, sahip olduğu orman yapısı ile temiz hava solumamızı sağlayan, çevresel kirlilikleri ve toprak kayıplarını önleyen bir alan Alpu Ovası. Sahip olduğu yeraltı suyu potansiyeli ile bu ülkenin ender sağlıklı kalplerinden biri olarak gösterebileceğimiz ova ve orman yapısındaki bir arazinin, “Veririmsizdir” diye gösterilmeye çalışılıp yetkili organlarca da mevcut mevzuata aykırı olmasına rağmen göz yumulması ile yerinden sökülüp atılması isteniyor. Alpu Ovası verimlidir ve öyle kalacak!”

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar