CHP’li Şahin: Zorunlu staj emekliliğe işlenmeli

CHP’li Şahin: Zorunlu staj emekliliğe işlenmeli
5 Mart 2019 13:56

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, zorunlu staja tabi olan kişilerin sigortalılık başlangıç tarihinin çıraklık ve staja başlangıç tarihi olarak esas alınması ve mağduriyetin giderilmesi konusunda TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

 

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin, çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanılabilmesini amaçladıklarını, bu nedenle de kanun teklifi verdiğini belirtti.

 

 

Şahin TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, ‘‘Zorunlu staj, bazı meslek gruplarında mesleğin hem teknik hem de uygulama alanlarında başarılı bir şekilde icra edilmesi için önemlidir. Özellikle meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin tabi oldukları zorunlu staj, hem mesleğe hem de çalışma hayatına adapte olmaları için büyük önem taşımaktadır. Zorunlu staja tabi olan kişilerin, diğer işçilerden hiçbir farkı yoktur. Aksine hem eğitim hayatlarını hem de çalışma hayatını birlikte yürüttükleri için daha fazla emek sarf ediyor. Ancak bu emek yürürlükte olan mevcut kanun maddeleri nedeniyle yok sayılmakta, staj süreleri fiilen çalışma olmasına rağmen sigortalı sayılmayıp bu süre emekli hesabında da başlangıç olarak kabul edilmemektedir.’’ ifadelerini kullandı.

 
Zorunlu staj sürelerinin emeklilik süresi ve borçlanmasına sayılmamasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekilen kanun teklifinde, Anayasa’nın 49’uncu maddesiyle düzenlenen “Çalışma hakkı ve ödevi” maddesini, 60’ıncı maddesiyle düzenlenen “Sosyal güvenlik hakkı” maddesini de ihlal ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan Anayasa’yı ihlal eden bu durumun acilen ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Şahin ‘‘Mesleki eğitimin özendirilmesi açısından sigortalılık başlangıç tarihinin çıraklık ve staja başlangıç tarihi olarak esas alınması ve mağduriyetin giderilmesi açıcından oluşan bu yasal çarpıklığın giderilmesi büyük önem arz etmektedir.’’ dedi.

 

 

Yorumlar

Yorumlar