CHP’li Şahin: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Meclis’in denetim yetkisini ortadan kaldırdı!

CHP’li Şahin: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Meclis’in denetim yetkisini ortadan kaldırdı!
13 Ağustos 2020 10:01

CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Milletvekillerinin ve kendisinin verdiği soru önergelerinin çoğunun yanıtsız bırakıldığını, böylece Meclis’in denetim yetkisinin ortadan kaldırıldığını ifade etti.
CHP’li Şahin; 4 Kasım 2018 tarihinden 9 Temmuz 2020 tarihine kadar 27 yazılı soru önergesinin hiç birinin yasal süreç içerisinde cevaplanmadığını, bunlardan sadece 7 tanesine Anayasa ve Meclis İçtüzüğünde belirtilen 15 günün geçmesi ardından yanıt verildiğini, diğerlerinin ise cevaplandırılmadığını söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetim mekanizmasının Anayasa’nın 98’inci maddesinde açıkça belirtildiğini ve maddenin Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı soru önergelerini 15 gün içinde cevaplandırmaları gerektiğinin hüküm altına alındığını hatırlatan Milletvekili Fikret ŞAHİN; ‘’ Sözlü soru önergesi ve gensoru gibi hızlı denetim mekanizmalarının ortadan kaldırıldığı 16 Nisan 2017 Referandumu öncesi iktidar partisi yetkilileri yazılı soru önergelerine zamanında cevap verileceğini taahhüt etmişlerdi. Bugün gelinen noktada, yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerinin ülke ve bölge taleplerine yönelik sorunların gündemde tutulması zorlaşmıştır. Hükümet yetkilileri yeni sistemde milletimizin taleplerini görmezden gelmeye başlamıştır. Demokrasimizin vazgeçilmez koşulu olan şeffaflık ve hesap verilebilirlik böylece ortadan kaldırılmış, millet iradesi yok sayılmıştır. Hükümet, Anayasa’nın kendisine yüklediğini sorumlulukları yerine getirmeli ve Milletvekillerinin denetim haklarını gasp etmekten vazgeçmelidir. ‘’ ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin bugün geldiği sosyal ve ekonomik zorlukların en önemli sebebinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunun altını çizen Şahin şunları ekledi;
‘’ Toplumsal, siyasal ve kültürel tüm kesimleri kapsayan yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Yeni anayasanın omurgası Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olacaktır. Yeni ve güçlü demokratik parlamenter sistem ülkemiz için tek çıkış noktasıdır. Bu kapsamda tüm antidemokratik yasalar, kararnameler, kararlar, yönetmelikler, genelgeler ve tüzükler mevzuatımızdan temizlenmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden güçlendirilerek, millet iradesi hâkim kılınmalıdır. ‘’

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar