CHP’li Kaya: Fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlar Meclis’te araştırılsın

CHP’li Kaya: Fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlar Meclis’te araştırılsın
12 Ekim 2018 10:22

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıdı.

 

 

 

 

Fındık üreticilerinin yaşadığı sorunların tespiti; dolar kurundaki artışa rağmen fındık fiyatlarındaki düşüşün ve istikrarsızlığın sebeplerinin belirlenmesi; yabancı şirketlerin fındık piyasasında tekel haline gelmesi ve fındık piyasasındaki serbest rekabet koşullarının ortadan kalkarak bu durumun fiyatların düşmesine neden olduğu iddialarının araştırılması ve tüm bu olumsuzlukların aşılmasına yönelik çözüm önerilerinin ortaya konularak hükümete yol gösterilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

 

GEREKÇE
Karadeniz Bölgesinin kıymetlisi milli ürünümüz fındığınülkemizin üretim ekonomisinde önemli bir yeri vardır.
Türkiye’de yaklaşık 700 bin hektarlık alanda fındık yetiştiriciliği yapılmakta yıllık ortalama 500-600 bin ton arası üretim gerçekleştirilmektedir.
Karadeniz Bölgesi’nde 500 bini aşkın fındık üreticisive ailelerini göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık 3 milyon insanımız geçimini fındıktan sağlamaktadır.
Türkiye dünyanın en önemli fındık üreticisi olup, dünya fındık üretiminin yaklaşık %70’i, ihracatının da %80’i ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık %15-20’lik payı olan fındık bir tarımsal ürün olmaktan öte çok daha büyük anlamlar taşımaktadır. Fındık; sosyal, stratejik ve yıllık üretim-arz-talep durumuna göre 2-3 milyar dolar girdi sağlayan, altın değerinde bir üründür. Tek kuruş ithal girdisi olmayan, tamamen içeride üretilen ve büyük oranda ihraç edilen fındığın doğru politikalarla ülke için büyük döviz kaynağı olabileceği ortadadır.
Fındık Türkiye açısından bu kadar önemli iken, dünya fındık bahçelerinin %70’i ülkemizde bulunuyor iken fındık üreticisi özellikle 2005 yılından bu yana hiç gülememiştir. Türkiye’de fındık üreticileri artık fındıktan para kazanamaz hale gelmiştir.
Üretici tarafından kurulan ve bir tarım satış birliği olan FİSKOBİRLİK, AKP hükümetleri tarafından işlevsizleştirilmiştir. Yerine ikame edilen Toprak Mah

sulleri Ofisi (TMO) beklentileri karşılayamamaktadır.Sahipsiz bırakılan fındık piyasası tamamen yabancı tüccarların ve aracıların eline geçmiştir.Bu sözde piyasada oluşan fiyatlarüretici beklentilerinin çok çok altındadır ve üretim maliyetlerini dahi karşılamaktan uzaktır.
Ne acıdır ki fındık üretiminde dünyada 1 numara olan Türkiye’nin fındık fiyatlarını ve alım koşullarını maalesef yabancılar belirlemekte ve milli ürünümüz fındıkta gayri milli bir yapı oluşmaktadır.

 

Üstelik son zamanlarda dolar kurundaki ve enflasyondaki artışlardan fındıktaki gübre, mazot ve benzeri girdiler olumsuz etkilenirken; dış piyasada dolar üzerinden değer gören fındığımız içeride hak ettiği değeri görememekte ve üreticimiz emeğinin karşılığını alamamaktadır.
Devletin fındık alımı konusunda yetkilendirdiği Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasalaramüdahale etmemesi, üreticinin örgütlü olmaması, devletin üreticiye yeterince destek vermemesi ve iktidarların verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle fındık üreticisi zor durumda kalmıştır.
Fındıktaki, büyük hayal kırıklığının, umutsuzluğun, sömürünün ve talanın son bulması; fındık üreticisinin emeğinin karşılığını alması,dünya fındık piyasasına yön veren istikrarlı bir iç piyasanın oluşması, fındık üreticilerinin örgütlendiğiFİSKOBİRLİK’in tekrar ayağa kaldırılması ve fındığa katma değer kazandıracak AR-GE çalışmalarının yapılabilmesi için bir Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar