CHP’li Gürer: Emeğin sömürüsü olağanlaştırılıyor!

CHP’li Gürer: Emeğin sömürüsü olağanlaştırılıyor!
21 Mayıs 2019 10:25

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde çalışma yaşamındaki sorunların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması istemiyle, TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi verdi. Gürer, İşsizliğin 4.7 milyonu geçtiği ülkemizde, işsizlerin arasındaki genç işsizlik oranının ise yüzde 26’lara dayandığını belirtti.

 

 

 

ANAYASA’NIN 49. MADDESİ

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesinde, Anayasa’nın 49. Maddesine atıfta bulunarak, “Çalışma hakkı herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışmalarda bulunmak için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır” ifadelerini kullandı.

 

 

AKP İKTİDARI, İŞ YAŞAMINI SORUNLU HALE GETİRDİ

 

 

İş güvencesi, işçi sağlığı ve güvenliği, izin hakkı, kayıtlı çalışma, sosyal güvenlik, iş bulma gibi şartların, çalışma hakkının olmazsa olmaz ana başlıkları olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Ne var ki ülkemizde çalışma hakkı AKP iktidarları döneminde önemli sorunlar ile savaşmaya başlamıştır. Yasal düzenlemelerin varlığına karşın uygulamada yaşanan gerçekler emekçilerin haklarının yasal olmayan biçimde sorunlu duruma taşındığını göstermektedir. Bunlardan biride iş güvenliğindeki durumun vahametidir” dedi.

 

 

1 MİLYON ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ

 

 

İş cinayetlerinde dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi olan ülkemizde iş güvenliğiyle ilgili sorunların artarak devam ettiğini belirten Ömer Fethi Gürer, kayıt dışı çalışma oranının ise yüzde 33’lere ulaştığını belirtti.

Üniversite mezunu işsiz sayısının ise 1 milyonu aştığına işaret eden CHP Milletvekili Gürer, “Taşeron çalıştırma sistemi, kadro alamayan taşeron çalışanlar, beş ay 29 gün çalışmak zorunda bırakılanlar, 9 ay 29 gün çalışmak zorunda bırakılanlar, oluşturulan ucube çalışma yöntemleri çalışma hakkının tamamen dışında olan uygulamalardır. Yine geçici çalıştırılanlar, mevsimlik çalıştırılan işçilerinde hakları çalışma hakkının tanımıyla örtüşmemektedir” açıklamasında bulundu.

 

 

SORUNLAR BELİRLENİP, ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

 

 

CHP Milletvekili ve CHP Emek Bürosu Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, çalışanlar arasında farklılıklar üretilen, emeğin sömürüsüne yol açan düzenlemelerin giderek olağanmış gibi yansıtıldığına da dikkat çekerek, “Anayasa’da belirtilen çalışma hakkı durumunun çok yönlü araştırılması, bu durumun yarattığı olumlu, olumsuz yansımalarının saptanması ve gerekli önlemlerin alınarak bir an önce uygulamaya geçilmesi adına çalışma hakkının incelenmesi ve sorunların saptanması için vermiş olduğumuz bu Meclis Araştırması talebi çalışanlar açısından yararlı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

 

 

Yorumlar

Yorumlar