CHP’li Gürer: AKP dolaylı kumarı teşvik ediyor

CHP’li Gürer: AKP dolaylı kumarı teşvik ediyor
26 Temmuz 2018 11:17

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP döneminde şans oyunlarının artırıldığını belirterek, hükümetin yasa dışı şans oyunlarını önleme bahanesiyle dolaylı kumarı teşvik edecek düzenlemeleri hayata geçirdiğini söyledi.

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair” torba kanun teklifinin görüşülmesi sırasında söz aldı. Gürer, “torba kanun” teklifindeki, “yasadışı bahisle mücadele”, “sağlık çalışanlarının özlük hakları” ve “bedelli askerlik” ile ilgili maddeler üzerinde görüşlerini açıkladı.

 

 

İKTİDAR ŞANS OYUNLARINDAN MEDET UMUYOR…

 

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Piyango’nun bahis oyunlarındaki ikramiye oranlarının brüt üst sınırının yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılması, yasa dışı bahis ve Spor Toto Teşkilatıyla ilgili madde üzerinde yaptığı konuşmada, AKP iktidarlarının şans oyunlarının artırıldığını bir dönem olduğuna dikkat çekti. Yasa dışı şans oyunlarını önlemek bahanesiyle yine dolaylı kumarı teşvik edici bir düzenleme yapılıyor olduğuna vurgu yapan Gürer, “Faizi düşüreceğim, derken dolaylı kumar olarak görülen şans oyunlarıyla ekonomi için umut mu sağlanmak isteniyor?” diye sordu.

 

VETERİNLERLER NEDEN FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANAMIYOR?

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, torba yasa teklifinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılacak düzenleme üzerinden de bir değerlendirme yaptı. Sağlık çalışanları için uygulanacak olan “fiili hizmet zammı” imkânından, veteriner hekimlerin yararlanamayacak olmasını eleştiren Gürer, “Veteriner hekimler neden sağlık mensuplarına tanınan haklardan mahrum bırakılmıştır?” şeklinde soru yöneltti.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN 21 GÜNDE NEDEN ISRAR EDİLİYOR?

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında kanun teklifinin “bedelli askerlik” ile ilgili maddesine de değindi. 1 Ocak 1994 ve öncesindeki doğanların, 15 Bin lira karşılığında 21 gün temel askerlik hizmeti yapmalarına olanak tanınması, TBMM’de kabul edilen maddeyle ilgili görüşlerini açıklayan Gürer, “Bedelli yirmi bir gün askerlik neden zorlanmaktadır, kaldırılmamaktadır? Bu süreden ne fayda umulmaktadır? Yemek temini, kıyafet, yatak ve benzerleri için bu sürede yapılacak harcama tutarı hesaplanmış mıdır? Yirmi bir günde askerlik öğreniliyorsa uzun süreli askerlik neden kısaltılmamaktadır?” dedi.

EMEKLİ HEKİMLERE HAKSIZLIK

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM de görüşülen yasa tasarısı sırasında söz alarak torba yasada hekimlerle ilgili düzenlemelerde yapılan haksızlıkları da dile getirdi. Gürer, Türk Tabipler Birliğinin istekleri olan talepleri şöyle ifade etti. “Kanun teklifi emekli hekimlerin büyük çoğunluğunu mağdur etmektedir. Hangi sosyal güvenlik kurumlarından olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılması, primini ödeyerek döner sermaye gelirinin bir kısmını emekliliğe saydırmış olan hekimlerden kesinti yapılmaması, yapılacak zammın kanun yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girmesi, fiilî hizmet süresi zammının yılda en az yüz yirmi gün olması, hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak yüz elli, yüz seksen güne çıkarılması, fiilî hizmet zammının sadece ileriye yönelik olarak değil geçmiş çalışanları da kapsayacak şekilde, geriye dönük uygulanması Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının genel talebidir. Bu yönde bir düzenleme düşünülmekte midir?”.

Yasa tasarısında değişiklik önerileri dikkate alınmadı. AKP oyları ile komisyondan geldiği biçimi ile geçerek kanunlaştı.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar