CHP’li Gürer: ABD çelik ithalatına karşı aldığı önlemleri uygulamaya koyuyor!

CHP’li Gürer: ABD çelik ithalatına karşı aldığı önlemleri uygulamaya koyuyor!
29 Haziran 2018 10:10

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına karşı aldığı önlemlerin, Türkiye’de neden olabileceği olumsuzlukları bakana sordu.

 

 

Önergeye yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD’nin çelik sektöründe korumacı önlem olarak uygulamaya koyduğu önlemlerden, ülkemizin muaf tutulması için başlatılan girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “ABD uygulamaya koyduğu çelik sektöründe korumacı önlemler ülkemize etkisinin önlenmesi için çalışma yapılmakta mıdır? Ülkemiz 2017 yılı hurda ithalatı ne kadardır? Dünyada kaçıncı sıradadır? Global hurda arzı hurda fiyatları üzerinde bir baskı oluşturmakta mıdır? Ülkemizin bundan etkilenmesi söz konusu mudur?” şeklinde sorular yöneltti.

 

 

Gürer’in önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı alman önlemlerden ülkemizin muaf tutulmasına ilişkin olarak ilgili sektör paydaşlarımızla ortak şekilde titizlikle çalışılarak, hem Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde hem de ABD Ticaret Temsilciliği ve ABD Başkanlığı makamları nezdinde Bakanlığım ve Büyükelçiliğimizce ülkemizin çıkarları doğrultusunda gerekli tüm girişimlerde bulunulmuştur” dedi.

 

 

Söz konusu önlemden ülkemizin muaf tutulması için başlatılan tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirten Zeybekçi, “ ABD tarafı, Türkiye’nin demir-çelik ürünleri ticaretini derinden etkileyecek bu ilave önlemler konusunda uzlaşmacı bir tutum sergilememiş, diyalog ve işbirliği içerisinde olmamıştır” açıklamasında bulundu.

 

 

Bakan Zeybekçi, “ABD’nin yerli üreticilerini korumak gayesine yönelik olduğunu iddia ettiği bu haksız ilave vergi uygulamasına karşı, ülkemiz tarafından uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimize ve ABD’den yapılan ithalatımızda demir-çelik ürünlerinin ihracatının engellenmesinden doğan zarara paralel olarak uygun önlemler hayata geçirilecektir.

 

 

Bu kapsamda, ABD’nin uyguladığı önlemlere karşılık, ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kâğıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünleri ithalatında aynı şekilde 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacağımız hususunda DTÖ’ye bildirimde bulunulmuştur” dedi.

 

 

Bakan Zeybekçi, CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: “ ABD’nin ilave vergi uygulaması ve AB tarafından korunma önlemi soruşturması açılması gibi korumacı politikaların etkisiyle çelik üreticisi ülkelerin cazip hale gelen ülkemiz pazarına yönelme tehdidinin bulunduğu değerlendirilerek yassı mamuller, demir çubuklar, teller, profiller, demiryolu malzemeleri, borular ve paslanmaz çeliklerden oluşan 5 adet ürün grubunu kapsayan demir-çelik ürünlerinin ithalatına karşı 27/4/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile re’sen bir korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

 

 

İlaveten, korumacı politikaların etkilerinin önüne geçmek maksadıyla Bakanlığımca benimsenen pazar eksenli çalışma anlayışı çerçevesinde, öncelikli ve hedef ülkeler belirlenerek ihracatımızı arttırmak, sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ülkemize yabancı sermaye çekmek amacıyla mal ticaretinin yanı sıra hizmetler ve yatırımlar gibi alanları içeren yeni nesil kapsamlı ve derin ticaret anlaşmaları müzakere edilmekte; ayrıca ticaret politikası savunma araçları kullanılmaktadır.

 

 

Demir-çelik üretiminde ark ocaklı tesislerin temel hammaddesi hurdadır. Ülkemizin demir çelik hurdası ithalatı 2017 yılında 21 milyon ton düzeyindedir. 2015 yılından itibaren küresel düzeyde hurda fiyatları artmış olmakla birlikte dünyada hurda arzında da artış yaşanmıştır. Ülkemiz ithalatındaki artış üretim artışı ile alakalıdır.”

 

 

Yorumlar

Yorumlar