CHP’li Göker: Emeklilerin insanca yaşamaya hakları yok mu?

CHP’li Göker: Emeklilerin insanca yaşamaya hakları yok mu?
5 Nisan 2018 10:39

CHP Burdur MilletvekiliDr. Mehmet GÖKER emeklilerin sorunlarının araştırılması, bu kapsamda oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, ülkemizde yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşımız bulunduğunu belirten GÖKER, “Emekli vatandaşlarımız iş hayatları sona erdikten sonra insan onuruna yakışacak bir gelir düzeyinden çok uzakta bir yaşam sürmekte ve onlarca sorunla boğuşmaktadır” dedi.

 

 

Açlık sınırının altında maaş alan milyonlarca emekli olduğunu belirten CHP’li Vekil, “Sağlık hizmetine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde olan emeklilerimiz muayene olduklarında ve ilaç aldıklarında katkı payı ödemektedir” diyerek bu uygulamanın yanlış olduğunun altını çizdi.

 

 

İntibak yasasındaki amacın, bir taraftan emeklilerin aylıklarında iyileşme sağlanarak günün ekonomik şartlarına uyarlanması, öte yandan eski emeklilerin aralarındaki farklılıkların giderilerek adil bir sistemin kurulması olması gerektiğini belirten GÖKER,“Gerçek anlamda bir intibak yapabilmek için tüm emeklilerin prim ödeme gün sayılarına ve kıdem yıllarına dayanan bir gösterge tablosuna bağlı olarak emekli maaşı alacakları ve bu çerçevede hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağı bir sistemin yaratılmış olması gerekmektedir” diyerek emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir yaşam düzeyine kavuşturulması amacıyla bir meclis araştırması açılmasını istedi.

 

 

Meclis Araştırma Önergesinin tam metni…

GEREKÇE:

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, ülkemizde yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Emekli vatandaşlarımız iş hayatları sona erdikten sonra insan onuruna yakışacak bir gelir düzeyinden çok uzakta bir yaşam sürmekte ve onlarca sorunla boğuşmaktadır.

Bu vatandaşlarımız uzun yıllar prim ödeyerek emekli olduktan sonra aldıkları düşük maaş nedeniyle insanca bir yaşam sürdürememekte ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bununla birlikte,milyonlarca emekli vatandaşımıza 2018 yılının Ocak ayı için verilen 5,69 oranındaki zam oranını kabul etmek mümkün değildir. Buna göre en düşük memur emekli aylığı 1.978 lira, en düşük SSK emekli aylığı 1.570 lira ve en düşük Esnaf Bağ-Kur emekli aylığı 1.405 lira olarak belirlenmiştir. Türk-İş’in her ay yaptığı Açlık Sınırı Araştırmasının 2018 Mart ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 1.662 liradır. Buradan da görülebileceği gibi emekli vatandaşlarımızın çoğu açlık sınırının altında yaşamaktadır.

Emeklilerin bir başka önemli sorunu, muayene ve ilaç katkı paylarıdır. Sağlık hizmetine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde olan emeklilerimizin sosyal güvenceleri olmasına karşın aile hekimi dışında gittikleri tüm sağlık kurumlarında katkı payı kesilmektedir. Devlet hastanelerinde muayene için 6, üniversite hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 lira katkı payı ödeyen emeklilerimiz, 10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı hastaneye giderse, 5 lira daha fark ödemek zorunda kalıyorlar. Bunun yanı sıra emekliler reçetedeki 3 ilaca kadar 3 lira, 3 ilaçtan sonra her bir ilaç için 1 lira katkı payı ödüyor ve ayrıca, reçete toplamının yüzde 10’u kadar da fark vermek durumunda kalıyorlar.

“İntibak” düzenlemesi adıyla bilinen kanun da amaca hizmet etmekten uzaktır. İntibakta amaç, bir taraftan emeklilerin aylıklarında iyileşme sağlanarak günün ekonomik şartlarına uyarlanması, öte yandan eski emeklilerin aralarındaki farklılıkların giderilerek adil bir sistemin kurulmasıdır. Gerçek anlamda bir intibak yapabilmek için tüm emeklilerin prim ödeme gün sayılarına ve kıdem yıllarına dayanan bir gösterge tablosuna bağlı olarak emekli maaşı alacakları ve bu çerçevede hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağı bir sistemin yaratılmış olması gerekmektedir.

Bu çerçevede, tüm emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir yaşam düzeyine kavuşturulması amacıyla bir meclis araştırması açılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar