CHP’li Erdem: Yurt meselesini Ensar’a, TEGEV’ e ve benzeri vakıflara devir etmek istiyorlar

CHP’li Erdem: Yurt meselesini Ensar’a, TEGEV’ e ve benzeri vakıflara devir etmek istiyorlar
30 Eylül 2017 16:58

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yeni vergi paketinin devlet yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınma yardımlarını tehlikeye soktuğunu söyledi.

 

 

Hükümet tarafından TBMM ‘ne sunulan yeni vergi paketi ile Vakıf Yurtlarına yeni olanaklar sağlandığını ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, bu taslakta yapılan düzenleme ile Devlet Yurtlarında kalan Öğrencilerin beslenme ve barınma yardımları tehlikeye girmiştir, dedi.Çünkü açıkça ifade edilen yardımlar, yasa maddesinden çıkarılarak, yardımlar muğlak hale gelmiştir. Bunun yerine Vakıf ve derneklere yapılacak yardımlar daha önce yasa maddesinde var olmasına rağmen bir kez daha konulmuştur.

 

 

YURTLARI ENSAR’A, TEGEV’E DEVİR ETMEK İSTİYORLAR

 

Öyle anlaşılıyor ki, Hükûmet Yurt meselesini Ensar’a, TEGEV’ e ve benzeri vakıflara devir etmek istiyor. TBMM’ ne getirilenher yasa tasarısına dolaylı olarak bu vakıflarla ilgili bir madde konuluyor. Bunlar bilinçli olarak konulan maddelerdir. Hükümet yaşananlardan ders çıkarma yerine aynı hatalara devam ediyor, umarız bir gün ENSAR da bizi kandırdı demezler, dedi,.Konuyu TBMM gündemine taşıyan Erdem, Maliye Bakanının cevaplaması istemi ile verdiği soru önergesinde şu görüşlere yer verdi.

 

DEVLET YURTLARINA BESLENME YARDIMI MUĞLAK HALE GELİYOR

 

Bakanlığınızca hazırlanan , “Bazı vergi kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Hükümet tarafından 27.09.2017 günü, TBMM ‘ne sunulmuştur. Esasen Vergi toplama adıyla Vatandaşın cebine göz dikme yasası olan bu taslakta, Cemaat tarikat yurtları da unutulmamıştır. Bu taslağın 24. Maddesinde 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Kanunu 23. Maddesinde değişiklik ön görülmüştür. 23. Maddenin Mevcut hali , Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılabilir.” Şeklindedir.

 

Buradan Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte ibaresi çıkarılarak, aynı maddenin 2. FıkrasıBeslenme ve barınma yardımı,

 

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEK ÖĞRENİM YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERE,

 

Kurum yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek ve yükseköğretim kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı geçemez.” Şeklinde düzenlenmektedirBu bilgiler ışığında;

 

YASA MADDESİ İLE GEREKÇE UYUŞMUYOR

 

Bu düzenleme yapılırken, “Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte”, ibaresi hangi gerekçelerle yasadan çıkarılmıştır.Madde Gerekçesinde Kuruma ait yurtlarda süre kısıtlamasının kaldırılarak öğrencilerin eğitimlerinin tamamlanması amaçlanması sağlanmıştır demesine karşın, Süre ile ilgili bir değişiklik ön görülmemiştir. Bu çelişki değil midir?Bu yeni düzenleme ile Yurt – Kur, Yurtlarında kalan öğrencilere beslenme yardımı yapacak mısınız? Yapacaksanız bu maddeyi neden muğlak hale getirdiniz?Türkiye’de kamu yararına çalışan ve vergi muafiyeti olan, aynı zamanda Yurt İşletmeciliği yapan Dernek ve Vakıf sayısı ne kadardır. Bunların isimleri nedir?

 

TEGEV, ENSAR, BİRLİK gibi kamuoyunca bilinen Vakıf veya derneklerde muafiyet kapsamında mıdır? Bunlara ait toplam yurt sayısı ne kadardır? Kaç öğrenci barınmaktadır.2016-2017 öğretim yılında bütçede Vakıf ve dernek Yurtlarına barınma ve beslenme yapılmış mıdır? Bunlar hangileridir, toplam yardım miktarı ne kadardır?Maliye bakanı yeni vergilerin Savunmaya kaynak yaratmak, amacıyla konulduğunu açıkladı. Bu vergilerden YURT yapımına kaynak ayırmayı düşünüyor musunuz? Vakıf yurtlarına verilen destek neden Yurt yapımına ayrılmıyor? Yardımlar konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu konuda görüşü alınmış mıdır? Yardımı destekliyor mu?Beslenme ve Barınma yardımı yaptığınız Vakıf ve dernekleri hangi kriterlere göre belirleyecekseniz? Bu kriterler nelerdir?”

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar