CHP’li Emir’den sağlık çalışanları için araştırma önergesi ve kanun tekifi!

CHP’li Emir’den sağlık çalışanları için araştırma önergesi ve kanun tekifi!
13 Mart 2019 11:25

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi.

 

 

 

Öncelikli bir halk sağlığı sorunu olan ve tüm dünyada endişe verici boyutlara ulaşmış çalışma hayatında şiddetin özellikle sağlık çalışanlarını tehdit ettiğini belirten Emir, sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin korunmasının, hastaların sağlık ve güvenliklerinin korunması kadar öncelikli ve önemli olduğunu söyledi.

 

 

Sağlıkta şiddetin araştırılması için önerge veren Murat Emir, Türkiye’de yapılan güncel araştırmaların, çalışma hayatında meydana gelen şiddetin 1/4’ünün sağlık alanında yaşandığına, sağlık çalışanlarının yüzde 70’ten fazlasının çalıştıkları süre boyunca herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığına işaret ettiğini belirtti.

 

 

“Başta hekimler olmak üzere günde yaklaşık 30 sağlık çalışanının şiddete uğradığı, şiddet olaylarının en fazla acil servis ve polikliniklerde yaşandığı görülmektedir” diyen CHP’li Emir, önergesinde şu ifadelere yer verdi.

 

 

“Sektör çalışanları ve meslek odalarının yaptığı araştırmalar, büyük bir ivmeyle artan şiddet vakalarının asıl nedeninin, sağlığı ticarileştiren, sektör çalışanlarını güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı ve gece gündüz çalıştıran sağlık politikaları olduğunu göstermektedir. Bunlara, hastane yöneticilerinin politikaları, eğitimsizlik, hukuki boşluklar ve diğer sosyolojik unsurlar da eklenince şiddet körüklenmektedir.”

 

 

Geçtiğimiz Aralık ayında TBMM’de kabul edilen 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da sağlık hizmetlerinde yaşanan şiddetin önlenmesi amacıyla yapılmış bir düzenleme bulunmadığına dikkat çeken Ankara Milletvekili Murat Emir, her türlü kalıcı siyasi, hukuki ve idari önlemin alınması gerektiğini ifade ederek, şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması, çözüm yollarının bulunması ve önleyici politikaların oluşturulması amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

 

 

CHP’li Emir ayrıca, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren 7146 sayılı Kanun ile Emekli Sandığından emekli olan ve sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilecek çalışması olmayan pratisyen ve uzman tabiplerin emekli aylıklarına yapılan zamdan, kanundan yararlanamayan hekimlerin de faydalanması için kanun teklifi verdi.

 

 

Kanunda yapılan düzenlemenin sadece emekli sandığından emekli olan ve sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilecek çalışması olmayan hekimleri kapsadığını, emekli aylığı artışından yararlanan hekimlerin sayısının sınırlı kaldığını ifade eden CHP’li Emir, hekimlerin kanundan yararlanma koşullarının, emeklilik statülerindeki farklılıklara göre değiştiğini belirtti.

 

 

Teklifin gerekçesinde ilave ödemeden yararlandırılmama işleminin SGK’nın inisiyatifine bağlı bir uygulama olmadığını ifade eden Emir, Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine göre, zamdan yararlanamayan hekim emeklilerinin de yararlanması için kanun teklifi verdi.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar