CHP’li Ceylan’dan Enerji Bakanı’na Çanakkale eleştirisi: Çanakkale Türkiye’nin kazan dairesi yapılmak isteniyor

CHP’li Ceylan’dan Enerji Bakanı’na Çanakkale eleştirisi: Çanakkale Türkiye’nin kazan dairesi yapılmak isteniyor
3 Kasım 2018 18:41

Plan Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine katılan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Bakan Fatih Dönmez’i Çanakkale’de verilen termik santral ruhsatları hakkında ağır bir dille eleştirerek, “Hem benim hem de hemşehrilerimizin anlam veremediği Çanakkale’nin hızla Türkiye’nin kazan dairesine dönüştürülmek istenmesidir” dedi.

 

 

 

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan önceki gün Plan Bütçe Komisyonunda yapılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 bütçesinin görüşmelerine katıldı. Burada bir konuşma yapan Ceylan, Fatih Dönmez’i Çanakkale’de verilen termik santral ruhsatları konusunda eleştirerek, Çanakkale’nin Türkiye’nin kazan dairesi yapılmaya çalışıldığını söyledi. Çanakkale’nin jeotermal potansiyeli yüksek illerden biri olduğunu kaydeden Ceylan, “Tarımsal üretimin yerli, anaç tohumlarla en kaliteli şekilde yapıldığı bir kentte, çevre ve insan sağlığını hiçe sayarak onlarca kömürlü termik santrale ruhsat verilmesini nasıl açıklayabilirsiniz” dedi. Bakan Dönmez’e yönelik olarak, “Çanakkale ilinde ve ülke genelinde ithal kömüre dayalı olarak üretim planlaması yapan kaç termik santrale bugüne kadar ruhsat verilmiştir? İthal kömüre dayalı olarak üretim yapacağını bildiren ve lisans projesi başvurusu yapan kaç termik santral projesi bulunmaktadır?” sorularını yönelten Ceylan, Çanakkale’de kaç termik santrale ruhsat verildiğinin cevabını istedi.

 

“Termik Santrallerinin Yüzde 20’si Çanakkale’de”

 

Çanakkale’de verilen termik santral ruhsatları ile ilgili olarak Bakan Dönmez’e çok sayıda soru soran Ceylan, İthal kömüre dayalı olarak üretim yapacağını bildiren ve lisans projesi başvurusu yapan kaç termik santral projesi bulunmaktadır? Bunlardan kaçı ÇED aşamasındadır? Çanakkale ilinde lisans almış ve lisans başvurusunda bulunmuş kaç termik santral projesi bulunmaktadır? Kaçının lisansı iptal edilmiştir? Bunlardan kaçı ithal kömüre dayalı olarak lisans başvurusu yapmıştır?” diye konuştu.  Türkiye’nin toplam termik santralleri kurulu gücünün kaç megavat olduğunu soran CHP’li Ceylan, “Planlanan termik santrallerin tamamlanması durumunda Çanakkale şu anda Türkiye’nin toplam kömür termik kurulu gücünün yüzde 20’sini bünyesinde barındıracaktır” dedi. Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Çanakkale ilimizde biri yerli kömür, üçü ithal kömürden elektrik üretilmektedir. Çan ilçemizde hava kirliliği değerleri sağlığı tehdit eder bir noktaya tırmanmış durumdadır. Türkiye’nin toplam kömür termik santrali kurulu gücü kaç megavat büyüklüğündedir? ÇED süreci devam eden termik santrallerin toplam gücü kaç megavat olacaktır? Çanakkale’deki işletmedeki kapasite 3.703 megavattır. Şu anda inşa hâlindeki kapasite 2.620 megavattır. İnşa hâlindeki termik santraller tamamlandığında kapasite 6.323 megavat olacaktır. Türkiye’nin şu andaki kurulu kömür termik santrallerinin 18.658 megavat olan gücünü baz alırsak ülkedeki kurulu termik santrallerin yüzde 33’üne tek başına, hem de ağırlıklı olarak ithal kömür santralleri yoluyla Çanakkale’nin coğrafyasında üretilecek, bu coğrafyaya yüklenecektir”

 

Ceylan Bakan Dönmez’e “Sayın Bakan, enerji alanında en yetkili ağız olarak buradan soruyorum: Çanakkale’ye kaç tane daha termik santral kurulmasına onay vereceksiniz?” diye konuştu.

 

“Çanakkale’nin Üstü Altıdan Değerli”

 

CHP’li Ceylan Çanakkale’nin sorunlarının termik santral bacalarıyla sınırlı olmadığını belirterek, “Kentin doğasını tahrip eden bir diğer büyük sorun ise kentimizde ruhsat almakta hiç sıkıntı yaşamayan madencilik firmalarının faaliyetleridir. Çanakkale’nin üstünün altından değerli olduğunu defalarca anlatmamıza ve bu noktada onlarca sivil toplum örgütüyle birlikte, on binlerce Çanakkaleli tepki göstermemize rağmen, bunu karar vericilere bir türlü anlatamadık” diye konuştu.

 

Çanakkale’de Türkiye’nin ön sözünün yazıldığını söyleyen Ceylan, “Çanakkale’ye yüz yıl önce savaş makineleriyle saldıran vahşi kapitalizmden beslenen emperyalizm bugün altın madenciliği ve termik santraller eliyle saldırıyor. Özellikle dünya harikası Kaz dağlarımız altın arama madenlerince talan edilmektedir” eleştirisinde bulundu. Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olmasının  Anayasal hak olduğunu belirten Ceylan, “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye konuştu.

 

Ceylan, Çanakkale’de ya yargının hiçe sayılarak ya da mülki idarenin anayasal çerçeveyi göz ardı ederek verdiği kararlarla, özelde Çanakkale’nin ve aslında binlerce yıllık tarihî mirasıyla Kaz dağları olarak bilinen Hira dağının yok edilmesine çanak tuttuğunu söyledi.

 

Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Atık Hisar su barajı havzası içerisinde yer alan ÇED süreciyle ilgili yasal süreçleri tartışmalı olan Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi için Çanakkale Valiliğinin gayrisıhhi müessese ruhsatı vermiş olması yaklaşık 2 milyon insanın sağlıklı, güvenilir, temiz içme suyu kaynağı olan havzanın kirletilmesine onay vermek anlamını taşımaktadır. Kirazlı madeniyle ÇED iptal davaları devam ederken, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını, doğal varlıkları, biyolojik çeşitliliği, orman ekosistemini ve yaşam alanlarını yok edecek olan ağaç kesimine izin verenler maden şirketinin bir şekilde işletme ruhsatı alacağını öngörmüş olmalılar ki yapılan o kesimleri o dönem izlemekle yetinmiş ve görevlerini ifa etmeyerek yaşanan insanlık suçuna ortak olmuşlardır.”

 

Çanakkale Valiliğinin kararıyla ağaç katliamının ve Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan atık hisar barajı su toplama havzasında siyanürle altın çıkarma faaliyetlerinin önü açılmış olduğunu ileri süren Ceylan, “24 Haziran seçimleri ardından verilen ÇED onaylarıyla Çanakkale ve Kaz dağları âdeta ölüme mahkûm edilmektedir. Çanakkale’nin verimli toprakları ve sahip olduğu orman zenginliğiyle ülkemizin en zengin illeri arasındadır. Bu konuda önleyici ne yapmayı düşünüyorsunuz” diye konuştu.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar