CHP’li Bülbül’den yılın son kanun teklifi Meclis personeli için!

CHP’li Bülbül’den yılın son kanun teklifi Meclis personeli için!
31 Aralık 2018 09:31

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yılın son kanun teklifini Meclis’te milletvekillerine ve parti gruplarına yasama hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olan personel için verdi.

 

 

 

CHP’li Bülbül kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, görev yapmakta olan milletvekillerine ve parti gruplarına yasama hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak için uzun yıllardır sözleşmeli personel istihdam etmektedir. Daha önceki yıllarda mecliste sözleşmeli personel olmak için bir kamu kuruluşunda kadro şartı aranmaktayken ilerleyen dönemlerde açıktan sözleşmeli personel alımına da izin verilmiştir. Parti gruplarında görevli grup danışmanı ve grup büro görevlileri ile Milletvekillerinin görev süreleri boyunca danışman, ikinci danışman ve ilave yardımcı personel unvanları ile görev yapan personel, birlikte çalıştıkları milletvekillerinin çalışma temposuna göre bazen kamu hizmetleri için öngörülen mesai saatlerinin çok daha üstünde görev başında bulunmakta, bazen de kendi ikamet ettiği il dışında çalışmak durumunda kalmaktadır.

Bunun yanında aldığı sorumlulukların da önemi dikkate alındığında başka herhangi bir kamu çalışanına kıyasla daha zor şartlarda görev yapmaktadır. Bu personelin TBMM’deki görevi, çalıştıkları milletvekilleri kendileri ile çalışmaktan memnun olsa dahi milletvekilliği görevinin; istifa, milletvekilliğinin düşürülmesi ya da milletvekilinin hayatını kaybetmesi gibi beklenmeyen ve öngörülemeyecek nedenlerle sona erebilmektedir. İdari hizmet sözleşmesiyle çalışan söz konusu personel, 657 sayılı Kanunun 4. Maddesi çerçevesinde memur veya sözleşmeli personel olarak tanımlanmadığından hukuki durumları 4857 sayılı yasa kapsamındaki işçilerle aynıdır ancak bu kanun kapsamında da tanımlanmadığından işçilerin yararlandığı iş güvencesi ve diğer haklardan da yararlanamamaktadır.

İdari hizmet sözleşmesinin personelin haklı nedenle veya talebi halinde sona ermesi haricinde sona erdirilmesi, personele telafisi zor maddi ve manevi zararlar verebilmekte, sadece bu kişiler değil, onların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri de zarar görmektedir. TBMM’de görevli milletvekillerine birçok konuda hayati yardımlarda bulunan personelin iyi şartlarda çalışabilmeleri, psikolojik olarak kendilerini daha emniyette hissetmeleri ve böylelikle milletvekillerine daha iyi hizmet verebilmeleri için en azından kendilerine bağlı olmayan sebeplerle görevlerinin sona ermesi durumunda kanunla belirlenmiş bir güvence altına alınmaları çok önemlidir. Görevi sonlandırılan söz konusu sözleşmeli personele TBMM’de görev yapan diğer çalışanlara tanınan işsizlik ödeneği hakkının tanınması bu nedenlerle çok büyük faydalar içermektedir ve kabulü durumunda bugüne kadar yaşanmış ve bundan sonra yaşanabilecek birçok sorunun önüne geçecektir.

 

CHP’li Bülbül’ün kanun teklifi şöyle:

 

MADDE 1: 25/8/1999 tarihli ve 4447 saylı İşsizlik Sigortası Kanunun 46. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları, 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Kanununun 30. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamında idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli personel olarak çalışanlar, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.”
MADDE 2: 25/8/1999 tarihli ve 4447 saylı İşsizlik Sigortası Kanunun 51. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“g) 6253 sayılı Kanunun 30. Maddesi kapsamındaki sigortalılardan hizmet akitleri, aynı kanunun 30. Maddesinin 6. Fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere TBMM tarafından sona erdirilmiş olmak,”

 

Yorumlar

Yorumlar