CHP’li Bingöl, hekimlerin maruz kaldığı hak ihlallerini içeren rapor yayınladı!

CHP’li Bingöl, hekimlerin maruz kaldığı hak ihlallerini içeren rapor yayınladı!
13 Mart 2018 13:45

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türkiye’de hekimlerin maruz kaldığı hak ihlallerinin derlendiği bir rapor hazırladı.

 

 

 

AKP iktidarının 16 yıl boyunca toplumu yurttaşlık temelinden müşteri temeline sürüklediğini ve sağlık gibi temel bir hakkı dahi piyasalaştırmaktan çekinmediğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “ ‘Sağlıkta reform’ diye sunulan sistem aslında halk sağlığını hiçe sayarken, doktorların hem yaşam hem çalışma hem de sosyal haklarını ihlal etmektedir. Hastaneleri şirket, hastaları ise müşteri haline getiren yanlış sağlık politikaları ile hekimler de güvencesizlik kıskacına itilmiştir. AKP’nin sağlık politikaları hem halk hem hekim sağlığını hiçe saymaktadır” dedi.

 
Öğrenci Sayısı Artıyor Ama Eğitimin Niteliği Düşüyor

 
Türkiye’de tıp fakültelerinde okuyan 38.725 bin erkek, 37.231 bini kadın, toplam 75.956 tıp fakültesi öğrencisi var. Mevcut tıp fakültelerinde ise toplam 13 bin öğretim üyesi görev yapıyor.Tıp fakültesi sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmıyor, bu durum da mesleğe yeni başlayacak doktor adaylarının eğitimlerinde aksamalara neden oluyor. Fakülte sayılarında ve fakülte kontenjanlarında artışa gidilirken, akademik kadrolar ve fiziksel şartların yeterliliğinin sağlanamaması tıp eğitiminin niteliğinde düşüşe neden oluyor.

 

 

1 Doktora 572 Kişi Düşüyor

 
Türkiye’de 141 bin 259 doktor görev yapıyor. 80 milyonu aşan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında, sadece 1 doktora 572 kişi düştüğü görülüyor. OECD ülkelerinin ortalamasına bakıldığında bu rakamın fazlalığına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl,“Bu rakam OECD ülkeleri ile kıyaslandığında çok aşağılarda kalmaktadır. Türkiye’de 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye 30 hekim civarındadır. Türkiye, kişi başına düşen hekim sayısında Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda kalmaktadır” dedi.

 
Performans Sistemi Hem Halk Hem Sağlığını Hiçe Sayıyor

 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sadece 2015 yılında günde ortalama 33 sağlık çalışanına şiddet vakasının kayıtlara geçtiğinin ve bu şiddet vakalarının 10’unun fiziksel, 23’ü ise sözel şiddet olduğu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “AKP iktidarı ile uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet vakası kayıtlara geçmiştir” dedi.

 
Sağlıkta Dönüşüm ile 2000’li yıllarda AKP eliyle getirilen ve tüm kamuda uygulanmak istenen performans sisteminin hem hekimlerin haklarını hem de halkın sağlığını görmezden geldiğinin altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “Nitelikten çok niceliğe önem veren ve fazla hasta muayene eden hekimin performansının fazla olduğu ve döner sermayeden daha fazla para alacağı anlamına gelen bu sistem hekimler arası rekabete sebep olmuştur.Performans sistemi sebebiyle hastaneye gelen hastaların işlemleri yeni hasta için gereğinden kısa tutulmaya çalışılmakta, hastaya ayrılan süre azalma ve doktorların mesleklerini yaparken ilk plana “halk sağlığı”nı almalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır” dedi.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar