CHP’li Ağbaba: Cemaat ve tarikat yapılanmaları araştırılsın!

CHP’li Ağbaba: Cemaat ve tarikat yapılanmaları araştırılsın!
7 Ağustos 2017 09:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’deki cemaat ve tarikat yapılanmaları ile ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

 

 

 

 

TBMM’ye sunduğu önerge ile, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında bir cemaatin olduğunu vurgulayan Ağbaba, Fethullahçı yapılanmanın tasfiye edilmeye başlandığını ancak yerine Devlet kademelerine başka cemaat ve tarikatların yerleştirildiğini ifade etti. Son dönemde hızla artan Bakanlıklar ile cemaat ve tarikatlar arasındaki işbirliklerinin altını çizen Ağbaba, bu yapıların araştırılmasını, yurt, kurs ve eğitim adı altında çocuklara yönelik etkilerinin ortaya çıkarılmasını istedi.

 

 

Ağbaba’nın Meclis araştırma önergesi şöyle:

 

 

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin ve halkımızın kararlı direnişi ile engellenmiştir. Bu terör örgütü, bir cemaat yapılanması olup, laik Cumhuriyeti yıkmak amacıyla yıllarca Devlet içerisinde kadrolaşmıştır. Fethullahçı cemaat, Devleti ele geçirme planı doğrultusunda en büyük önemi eğitime vermiş, çocukları örgüte kazandırmak amacıyla okullar ve yurtlar açmıştır. Söz konusu cemaat en büyük atılımını ise son 15 yıl içerisinde gerçekleştirmiştir. Kadrolaşmalarına bilinçli şekilde göz yumulmuş ve hatta desteklenmiştir. Bu amaçla birçok Bakanlık ve idareler cemaatin vakıf ve dernekleri üzerinden cemaatin eğitim faaliyetlerine destek sağlamıştır.

 

 

15 Temmuz hain darbe girişimi, Devlet idaresinin en önemli unsurlarından liyakat kavramının yok edilmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Ancak darbe girişimi ardından tasfiye edilen Fethullahçı cemaatin yeri, ne yazık ki başka cemaat ve tarikatlarla doldurulmaya başlanmıştır. Kimi Bakanlıkların belli cemaatler arasında paylaşıldığı, tayin ve terfiler için cemaatlerden referans alındığı bilinmektedir.

 

 

Bu süreçte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bir tarikatın kolu olarak bilinen Muradiye Kültür Vakfı adlı kurumla işbirliği protokolü imzalamış ve söz konusu tarikatın kontrolünde otuzu aşkın “Çocuk Evi” kurulmasına imkân tanımıştır. Korunmaya muhtaç çocukların kalacağı “ev”lerin kira, elektrik, su ve doğalgaz ile çalışacak kişilerin ücretlerini bakanlığın karşılaması taahhüt edilmiştir. Korunmaya muhtaç çocukları korumakla mükellef olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, tüm giderleri karşılayacak olmasına rağmen görevini bir tarikata devretmiştir. Halkın vergileri, çocukları korumaya değil, adeta bir tarikatı korumaya harcanmıştır. Asli görevini devreden Bakanlığın, tarikat evlerine dönüşecek ve çocukları tarikatlara yönlendirecek bu yerleri kontrol etmesi de zorlaşmıştır. Yakın dönemde, Karaman ve Adana Aladağ örneklerinde görüldüğü üzere, Devlet kontrolü olmayan bu tarz yurt ve eğitim yerlerinde küçük çocuklara yönelik tecavüz vakaları yaşanmış, çocuklarımız yeterli denetim sağlanmadığı için çıkan yangında hayatlarını kaybetmişlerdir.

 

 

Bu nedenlerle, ülkemizde her geçen gün daha da yaygınlaşan cemaat ve tarikat yapılanmalarının araştırılması, Bakanlık ve idarelerin bu yapılarla olan her türlü ilişkilerinin incelenmesi, cemaat ve tarikatların Devlet içerisindeki yapılanmalarının tespit edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürecin değerlendirilerek cemaat ve tarikatların Devlet içerisinde kadrolaşmasının etkilerinin ortaya çıkarılması, cemaat ve tarikatların kurs, yurt ve eğitim adı altında çocuklara yönelik etkilerinin araştırılması amacı ile Anayasanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar