CHP’li 48 vekilden Kılıçdaroğlu’na ültimatom!

CHP’li 48 vekilden Kılıçdaroğlu’na ültimatom!
7 Mart 2018 11:25

CHP’li 48 milletvekili, 9-10 Mart’ta yapılacak Tüzük Kurultayı öncesinde “Demokratik Tüzük, Demokratik CHP, Demokratik Türkiye” başlığıyla ortak bir açıklama yaptı.

 

 

 

Ortak açıklamada, demokratik bir Türkiye’yi var etmek için tek yolun demokratik bir CHP olduğuna vurgu yapılarak, “Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı da ‘sözün ve kararın’ üyenin olduğu bir tüzüktür. Biz bu bildiride imzası olan milletvekilleri ve PM üyeleri olarak bu çerçevede, örgütümüzün sesi olmaya, demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesini vermeye devam edeceğiz” denildi.

 

 

Açıklamanın tam metni şöyle:
DEMOKRATİK TÜZÜK, DEMOKRATİK CHP, DEMOKRATİK TÜRKİYE İSTİYORUZ
Partimiz 9-10 Mart tarihlerinde Tüzük Kurultayı’nı gerçekleştirecektir. Ülkemiz Saray Rejimi’nin baskıcı, faşizan, Cumhuriyetin tüm değerlerine saldıran siyaseti sonucunda bir demokrasi yıkımıyla karşı karşıyadır. Buna karşı toplumun katılımıyla, Cumhuriyet değerlerine yapılan saldırıya cepheden karşı çıkan bir siyasi anlayışla, katılımcı demokrasiyi yüceltmek, tarihsel olarak bu değerlerin öncüsü Cumhuriyet Halk Parti’sinin sorumluluğudur. Bu tarihsel sorumluluk ışığında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demokrasi mücadelesinin daha etkin verilebilmesi, geçmişte yapılmış olan hataların tekrarına engel olabilmek için partimizin yapacağı herhangi bir tüzük değişikliğinin bu hususları mutlaka göz önüne alması gerekmektedir.
Ancak, maalesef Tüzük Kurultayı’na giderken süreç de önerilen taslak da ülkemizin demokrasi mücadelesinin ihtiyaç duyduğu adımları da örgütümüzün demokratikleşme beklentilerini de dikkate almamıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine oy veren milyonların ve üyelerinin partisidir, tüm Türkiye’nin umududur. Partinin tüzüğü de dahil olmak üzere, bütün temel karar süreçlerinde etkin olmak, parti üyelerimizin sorumluluğu ve demokratik hakkıdır.
Değerli üyelerimiz ve örgütümüz,
Bu parti hepimizin! Bu partiye ve onun demokrasi geleneğine sahip çıkma sorumluluğu da hepimize ait.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, sizlerin temsilcileri olarak üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüzüğümüzün demokratik bir şekilde oluşması için mücadele vermek, Cumhuriyet Halk Partililer’in iradesine ve söz hakkına sahip çıkmak konusunda kararlıyız.
Bu çerçevede, demokratik bir Türkiye için ihtiyaç duyulan demokratik CHP’nin demokratik tüzüğünün aşağıdaki ilkelere dayandırılması gerekliliğini tüm üyelerimizle, örgütümüzle ve parti yetkililerimizle paylaşıyoruz:
1. Partinin asıl sahibinin üyeleri olduğu gerçeği ışığında, üyeleri arasında ayrım yapmaksızın tüzüğün tüm üyelerimizin hak ve hukukunu mutlaka koruması sağlanmalıdır.
2. Tüzük değişikliği ile üyelerimiz partinin her düzeyde adaylarını belirleme konusunda söz sahibi kılınmalıdır.
3. Partimizin yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) tamamı örgüt iradesinin yansıması olan ve partinin Kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi tarafından seçilmelidir.
4. Üyelerimizin ve örgütümüzün Parti Meclisi’nde gerçek ve etkin temsilini sağlamak için Parti Meclisi üye sayısı 80’e çıkartılmalı; il Başkanlarımız veya il kongrelerinden seçilerek gelecek örgüt temsilcilerinin Parti Meclisi’ne doğal üye olarak katılması ile bütün il örgütlerimizin temsilde adalet ilkesi doğrultusunda Partimizin karar organında söz sahibi olması sağlanmalıdır.
5. Partimizin adayları, Siyasi Partiler Yasası’nın yüzde 5 kontenjan sınırlaması dışında, genel ve yerel seçimlerde üyelerin katılımıyla gerçekleşecek önseçimle belirlenmelidir.
6. Kadınların ve gençlerin siyasette etkin temsili ve katılımını sağlayacak ilerici düzenlemeler yapılmalı, gençlik kotası yaş sınırı 30 olarak kalmalıdır.
7. Kurultayımız yalnızca Parti Meclisi ve Genel Başkan seçimine indirgenmemeli; partimizin programının, siyasetinin belirlendiği en yüksek organ olarak işletilmelidir.
Tüzük Kurultayı sürecinde, partililerimize dayatılan, üyelerimizi ve örgütümüzü hiçe sayan anti-demokratik anlayışa karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak üyelerimizi, örgütlerimizi, parti emekçilerini, yani partimizin asıl sahiplerini partimizin kuruluş felsefesinden ve tarihsel köklerinden koparılmasına izin vermeden, tüm tarihsel birikimine, demokratik geleneğine ve kendi söz haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Unutulmamalıdır ki;
Demokratik bir Türkiye’yi var etmek için tek yol demokratik bir CHP’dir.
Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı da “sözün ve kararın” üyenin olduğu bir tüzüktür.
Biz bu bildiride imzası olan milletvekilleri ve PM üyeleri olarak bu çerçevede, örgütümüzün sesi olmaya, DEMOKRATİK TÜZÜK, DEMOKRATİK CHP, DEMOKRATİK TÜRKİYE mücadelesini vermeye devam edeceğiz.
İMZASI OLAN MİLLETVEKİLLERİ
1-Yakup AKKAYA İstanbul Milletvekili

2. Zeynep Altıok AKATLI İzmir Milletvekili
3-Mustafa Ali BALBAY İzmir Milletvekili
4-Metin Lütfi BAYDAR Aydın Milletvekili
5-Tacettin BAYIR İzmir Milletvekili
6-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU Giresun Milletvekili
7-Tur YILDIZ BİÇER Manisa Milletvekili
8-Erdin BİRCAN Edirne Milletvekili
9-Mustafa Hüsnü BOZKURT Konya Milletvekili
10-Selin SAYEK BÖKE İzmir Milletvekili
11-İlhan CİHANER İstanbul Milletvekili
12-Hüseyin ÇAMAK Mersin Milletvekili
13-Dursun ÇİÇEK İstanbul Milletvekili
14-Mevlüt DUDU Hatay Milletvekili
15-Eren ERDEM İstanbul Milletvekili
16-Gürsel EROL Tunceli Milletvekili
17-Vecdi GÜNDOĞDU Kırklareli Milletvekili
18-Namık HAVUTÇA Balıkesir Milletvekili
19-Muharrem İNCE Yalova Milletvekili
20-Ceyhun İRGİL Bursa Milletvekili
21-Niyazi Nefi KARA Antalya Milletvekili
22-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU Bursa Milletvekili
23-Devrim KÖK Antalya Milletvekili
24-Emre KÖPRÜLÜ Tekirdağ Milletvekili
25-Serdal KUYUCUOĞLU Mersin Milletvekili
26-Mazlum NURLU Manisa Milletvekili
27-Bülent ÖZ Çanakkale Milletvekili
28-Tanju ÖZCAN Bolu Milletvekili
29-Ali ÖZCAN İstanbul Milletvekili
30-Haluk PEKŞEN Trabzon Milletvekili
31-Durmuş Fikri SAĞLAR Mersin Milletvekili
32-Orhan SARIBAL Bursa Milletvekili
33-Atila SERTEL İzmir Milletvekili
34-Ali ŞEKER İstanbul Milletvekili
35-Mustafa TUNCER Amasya Milletvekili
36-Şerafettin TURPÇU Zonguldak Milletvekili
37-Mehmet TÜM Balıkesir Milletvekili
38-Elif DOĞAN TÜRKMEN Adana Milletvekili
39-Yaşar TÜZÜN Bilecik Milletvekili
40-Gaye USLUER Eskişehir Milletvekili
41-Aydın USLUPEHLİVAN Adana Milletvekili
42-Akın ÜSTÜNDAĞ Muğla Milletvekili
43-Muhammet Rıza YALÇINKAYA Bartın Milletvekili
44-Özkan YALIM Uşak Milletvekili
45-Necati YILMAZ Ankara Milletvekili
46-Ali YİĞİT İzmir Milletvekili
47-Candan YÜCEER Tekirdağ Milletvekili
48-Kemal ZEYBEK Samsun Milletvekili

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar