CHP’den yeni vergi düzenlemelerine muhalefet şerhi

CHP’den yeni vergi düzenlemelerine muhalefet şerhi
9 Kasım 2019 16:35

Meclis, haftaya yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifini görüşecek. CHP teklife ilişkin “kriz dönemi düzenlemesi” eleştirisi yaparken, “Ülkemizde reel sektörün kriz içinde bulunduğu, finansal sektörün de zorlamalarla kriz ortamına sürüklendiği gözlemlenmektedir” uyarısını yaptı.

 

 

 

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 Yılı Bütçe görüşmeleri devam edecek. Komisyonda 11 Kasım Pazartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Salı günü Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı, Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

 

 

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ

 

 

Meclis Genel Kurulu’nda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Teklif ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait bazı yetkiler Merkez Bankası’na veriliyor.

 

 

UYMAYAN ÜYELERE İDARİ PARA CEZASI

 

 

Teklife göre; Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kurulacak. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak için başvurmak zorunda olacak. Birlik, aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyelerine bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar idari para cezası verecek.

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULACAK

 

 

Birliğin organları, gelirleri, giderleri, çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı, üyeliğe kabul, üyelikten geçici ve sürekli çıkarma esasları, statüyle düzenlenecek. Bu statü, sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak Bankanın yapacağı öneri üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulacak.

 

 

YENİ VERGİLERE CHP’DEN MUHALEFET ŞERHİ

 

 

CHP söz konusu kanun teklifine yazdığı muhalefet şerhinde şöyle dedi:

“Bu teklif de özü itibarıyla iktidar tarafından asla varlığı kabul edilmeyen ve sadece dış cepheli gelişme ve saldırılarla izah edilerek örtülerek perdelenmeye çalışılan bir kriz dönemi düzenlemesidir, bu torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeler bir ekonomik krizin devam ettiğini göstermektedir. Ancak Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin bu tür torba yasalarla çözümleneceğini düşünmesi iktidarın en büyük yanlışıdır.

Yakın zamana kadar piyasaya para enjekte etmekle sorunu giderdiğini veya gidereceğini sanan iktidar bu defa vergileri artırmak ve yeni vergiler ihdas etmek suretiyle hem bütçe açığını kapatmayı hem de ekonomi sorunsalını gidermeyi amaçlamaktadır.”

 

 

“KRİZ ORTAMINA SÜRÜKLENDİĞİ GÖZLEMLENMEKTEDİR”

 

 

Muhalefet şerhinde teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin, “panik önlemleri” ifadesi yer alırken şu uyarılar yer aldı:

“Ülkemizde reel sektörün kriz içinde bulunduğu, finansal sektörün de zorlamalarla kriz ortamına sürüklendiği gözlemlenmektedir. Bütçenin açığını kapatacağı sanılan yanlış adımlar atılırken ekonomik krizi derinleştirici bir tablo ile de karşılaşmak mümkündür.

Diğer yandan bu kanun teklifiyle getirilmeye çalışılan yeni vergiler hiçbir şekilde kazançla bağlantılı değildir. Kazanç üzerinden vergi alamayan iktidar, asgari ücret gelirini bile gelir vergisinin 2. diliminde vergilenmesini engellemeyen, vergi dilimindeki haksızlıkları düşük gelirler lehine değiştirmeyi düşünmeyen iktidar, bu defa da mahiyeti itibarıyla dolaylı vergi statüsünde olan yeni vergileri getirerek bütçe açığını kapatmaya çalışmaktadır. Bu durumun zaten aşırı derecede bozuk olan vergi adaletini ve eşitsizliğini daha da artıracağına kuşku yoktur.

Resmi Gazetede yayımlanan 48 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin görev, yetki ve teşkilatlanması ile ilgili ilave değişiklikler yapılmış, 25 adet ilave daire başkanlığı ihdas edilmiştir.

Devletin bazı kurumlarına ait yetkiler direkt olarak Cumhurbaşkanlığındaki Ofislere taşınmakta, bir nevi devlet içinde mevcut yapıya paralel ilave bir devlet yapılanması tasarlanmaktadır.

Bir nevi Meclisin yasama yetkisi elinden alınmıştır. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri vasıtasıyla Meclisin yasama yetkisinin bir kısmını kullanmaktadır.”

 

 

NÖBETÇİ BAKANLAR MECLİS’TE

 

 

Nöbetçi bakan uygulaması gereği 12 Kasım Salı günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Kasım Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanı, 14 Kasım Perşembe Sağlık Bakanı Meclis’te olacak ve milletvekillerini dinleyecek, taleplerini alacak.

 

 

Yorumlar

Yorumlar