CHP ‘Sokak Örgütlenmesi Eğitimi’ ve ‘Sandık Güvenliği Eğitimi’ için harekete geçti!

CHP ‘Sokak Örgütlenmesi Eğitimi’ ve ‘Sandık Güvenliği Eğitimi’ için harekete geçti!
12 Kasım 2019 14:02

CHP, saha çalışmalarına destek olmak üzere “sokak örgütlenmesi eğitimi” seçim zamanı sandıkların güvenliğini sağlamak üzere de “sandık güvenliği eğitimi” için düğmeye bastı.

 

 

HEDEF “SÖYLEM BİRLİĞİ”

 

 

 

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’İn haberine göre CHP Parti İçi Eğitim Yönetmeliği Taslağına göre; partinin ideolojisini tanımlayan kavramları üyelere anlatarak ve aralarında tartışmalarını sağlayarak, onların bilinç düzeylerini geliştirmek, siyasal seçeneklerin üretilmesini gerçekleştirmek, partide söylem birliğini sağlayarak bilinçli ve nitelikli kadrolar yetiştirmek, seçim ve sandık güvenliği konusunda yapılacak eğitimlerle seçim güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak hedefleniyor.

 

 

 

PARTİ İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 

 

Taslağa göre; parti içi eğitim çalışmaları, Genel Başkan veya parti içi eğitim alanında görevlendirilen genel başkan yardımcısı ile il ve ilçelerde, il ve ilçe yönetim kurulları arasından seçilen eğitim sekreterleri ve Parti Okulu koordinatörleri işbirliği ile yürütülecek.

 

 

PARTİ İÇİ EĞİTİM İL KURULU OLUŞTURULACAK

 

 

İl başkanlığında, eğitim çalışmalarını yürütmek üzere, il eğitim sekreterinin başkanlığında, Parti Okulu il koordinatörü ve Parti Okulu tarafından görevlendirilen en az üç aktif Parti Okulu eğitmeninden oluşan beş kişilik “Parti İçi Eğitim İl Kurulu” oluşturulacak.

 

 

SAHA ÇALIŞMALARINA DESTEK OLMAK ÜZERE “SOKAK ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMİ” VERİLECEK

 

 

Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimi, parti içinde eğitim çalışmalarını yürütecek kadroların yetiştirilmesi için “Eğitici Eğitimi”; üyelerin bilgi ve donanımlarını artırmak üzere “Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi”; saha çalışmalarına destek olmak üzere “Sokak Örgütlenmesi Eğitimi”; il/ilçe yönetim kadrolarına destek olmak üzere “Yönetici Eğitimi”; yerel yönetimlere seçilen üyelere destek olmak üzere “Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi” ve “İl Genel Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi Eğitimi”, gençlere yönelik olmak üzere “Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi”; üyelerin ideolojik donanımını güçlendirmek üzere “Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi”; partinin politikalarını aktarmak üzere “Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi”; partiye liderler kazandırmak üzere “Sosyal Demokrat Liderlik Eğitimi”; seçim zamanı sandıkların güvenliğini sağlamak üzere “Sandık Güvenliği Eğitimi” modüllerinin hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlayacak.

 

 

GENÇLİK KAMPLARI DÜZENLENECEK

 

 

Bununla birlikte örgütün ihtiyaç duyduğu konularda yeni eğitim modülleri hazırlayacak; düzenli seminer programları yürütecek. Ayrıca gençlerin eğitimlerine katkı vermek üzere “Gençlik Kampları” düzenleyecek.

Bu amaçlara yönelik olarak, il ve ilçelerle yürütülecek eğitimin kapsamı, içeriği, araç gereçleri ve yöntemlerini belirleyecek. Genel Merkez, il ve ilçelerde çalışan personelin motivasyon, kişisel gelişim, halkla ilişkiler eğitimi ve gerekli gördüğü diğer eğitimleri de planlayacak.

 

 

“ÜYELERİN TEMEL SİYASİ EĞİTİMİ PROGRAMINI TAMAMLAMAYANLAR YENİ ÜYE OLARAK KAYDEDİLMEZLER”

 

 

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi programını tamamlamayanlar yeni üye olarak kaydedilmeyecek. Üyelik başvurusunda bulunanların temel siyasi eğitimleri, il başkanlığının ilk talebinden itibaren bir ay içerisinde gerçekleştirilecek. MYK tarafından üyeliğe kabul edilenler, üyeliğe kabul edildikleri tarihten sonra yapılan ilk genel veya yerel seçimden sonraki üç ay içerisinde bu eğitimi almak zorunda olacak.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar