Çalışıyoruz ama kazanamıyoruz!

Çalışıyoruz ama kazanamıyoruz!
9 Ekim 2017 09:25

Yasal çalışma süresi olan 45 saatlik sınıra rağmen, Türkiye’de inşaat sektöründe çalışma süresi 49.5 saati buluyor. Ancak sıra ücretlere gelince OECD ortalamasının altında kalıyoruz.

 

 

Başak Kaya / Sözcü

 

 

Türkiye’de çalışanların yüzde 39’u haftada 50 saatlik mesai yaparken, emeğinin karşılığını ise alamıyor. CHP Emek Bürolarının hazırladığı “Uzun çalışma ve etkileri” raporuna göre Türkiye’de yasal olan haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirlenirken, günlük en uzun çalışma, haftalık sınırı geçmemek üzere, 11 saat olarak açıklandı. Ancak Türkiye’de pek çok çalışan yasal sürelerden fazla çalıştırılırken, Türkiye’de emekçilerin yüzde 39’u haftada 50 saati aşan sürede mesai yapıyor.

 

 

EN FAZLA ÇALIŞMA İNŞAATTA

 

 

Türkiye’de çalışan emekçilerin yüzde 90.5’i haftalık 40 saatin üzerinde çalışırken, bu oran İnglitere’de yüzde 45.1 Danimarka’da yüzde 10 olarak hesaplandı. OECD verilerine göre Türkiye, uzun çalışma sürelerinde üye ülke ortalamalarının fazlasıyla üzerinde. Haftalık ortalama çalışma süresinin en yüksek olduğu sektör ise 49.5 saat ile inşaat olarak belirlenirken, sanayi 48.8 saat ve hizmet sektörü 48.6 saat olarak hesaplandı Raporda, fazla çalıştırılan emekçilere mesaileri için ödenmesi gereken ücretlerin pek çok işyerinde ödenmediğine ve yasal zorunluluğun göz ardı edildiğine işaret edildi. Çalışma süresi artışı ile kıyaslandığında reel ücretlerin aynı oranda artmadığına dikkat çeken raporda, “Emekçiler hem fazla çalışmakta hem de bu durum kendilerine maddi olarak bir yarar da sağlamamaktadır” tespiti yapıldı.

 

 

Yorumlar

Yorumlar