Boğaziçi’nin geçmişi haritalara aktarılacak!

Boğaziçi’nin geçmişi haritalara aktarılacak!
18 Eylül 2018 12:40

İstanbul’un tarihi siluetini oluşturan Boğaziçi’nin cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki gelişim sürecini ortaya koymak için arşivlik harita ve fotoğraflar İBB’nin coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilecek. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün arşivindeki 6 bin 200 fotoğraf ve harita taranarak günümüze aktarılacak.

 

 

Özlem Güvemli / Sözcü

 

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, arşivindeki tarihi fotoğraf, harita, plan ve plan tadilatlarının koordinatlandırılması ve mozaik oluşturulması için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyor. “Boğaziçi alanına ilişkin tarihi harita ve planların koordinatlandırılarak İBB Coğrafi Bilgi Sistemlerine entegrasyonu hizmet alımı” ihalesi kapsamında 6 bin 200 adet fotoğraf 180 günde coğrafi sisteme aktarılacak.

 

İhalenin teknik şartnamesinde Boğaziçi’nin mekansal gelişim sürecini izlemek ve bu süreçleri takip ederek değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, tespit edilebilen Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrasında Boğaziçi imar arşiv ve ana sunucusunda yer alan muhtelif ölçeklerdeki harita, plan ve fotoğrafların kurumsal coğrafi sisteme aktarılacağı belirtildi. Bu kapsamda; 1950, 1957, 1959, 1975, 1976 tarihli hava fotoğrafı, uydu fotoğrafı Goltz Paşa Haritası, Bilad-ı Selase Haritaları, Ekrem Hakkı Ayverdi Haritası, İstanbul Kadastral Haritaları, Suat Nirven – Bülent Tuvalo Haritaları, Osman Nuri Ergin Şehir Rehberi Haritaları, Anadolu-Rumeli Ciheti Haritaları, Jacgues Pervititch Haritaları, Necip Bey Haritaları, Alman Mavileri, Charles Eduard Goad Haritaları, 1948-1952- 1957 tarihli memleket haritaları, 1983 ve 2002 tarihlerine ait Boğaziçi fotoğraflarından oluşan 6 bin 200 pafta mozaik haline getirilecek.

 

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/bogazicinin-gecmisi-haritalara-aktarilacak-2632521/

 

 

Yorumlar

Yorumlar