Bekçilere silah ve zor kullanma yetkisi veren karar Resmî Gazete’de yayımlandı

Bekçilere silah ve zor kullanma yetkisi veren karar Resmî Gazete’de yayımlandı
18 Haziran 2020 07:56

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Yorumlar

Yorumlar