Bahçeşehir Göleti betonlaştıran inşaatın ruhsatları iptal!

Bahçeşehir Göleti betonlaştıran inşaatın ruhsatları iptal!
9 Mart 2019 10:08

Yıllardır tartışma konusu olan Bahçeşehir gölet bölgesindeki lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis inşaatının ruhsatları mahkeme kararı ile iptal edildi. Davanın avukatı Cenk Söbe, İstanbul 12.İdare Mahkemesi’nin kararı uyarınca bugünden sonra gölette yapılacak her türlü inşaat faaliyetinin kaçak olacağına dikkat çekerek Başakşehir Belediyesi’ne ve yüklenici firmaya “Buraya artık çivi bile çakılamaz. Gölet inşaatını derhal durdurun” çağrısı yaptı.

 

 

 

Özlem Güvemli / Sözcü

Mülkiyeti Başakşehir Belediyesi’ne ait olan, imar planlarında “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” alanında kalan parsellerin hasılat paylaşımı yöntemiyle satışı için belediye meclisinde 6 Mart 2015 tarihinde alınan karar ile belediye başkanına yetki verildi. Bu karar kapsamında 22 Nisan 2015 tarihinde ihale yapıldı. 103 milyon liralık ihaleyi Atmaca Gayrimenkul aldı. Gölet bölgesini yapılaşmaya açan inşaatlar için de 26 Şubat 2016 tarihinde inşaat ruhsatı verildi. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri ve CHP’li meclis üyeleri tarafından göleti betonlaştıran projeye karşı birçok dava açıldı. Davalarda alınan iptal kararlarına rağmen inşaat hızla devam etti. En son karar da İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından 26 Aralık 2018 tarihinde verildi. Oy birliği ile inşaatlar için düzenlenen ruhsatlar iptal edildi.

 
RUHSATLARIN DAYANAĞI OLAN İŞLEMLER DE İPTAL EDİLDİ

 

 

Mahkeme kararında, daha önce ihalenin iptali için açılan davada Danıştay 13. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı aldığı kaydedildi. Henüz kesinleşmemiş ve hatta yargı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ihale işlemine dayanılarak düzenlenen ruhsatların hukuka ve usule uyarlık taşımadığına vurgu yapıldı. Ayrıca davaya konu taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliğinin de yargı kararları ile iptal edildiği hatırlatıldı. Kararda “Ruhsatlara dayanak olan ihale işleminin kesinleşmediği nazara alındığında dava konusu ruhsatların düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. 26 Aralık 2018 tarihinde oy birliği ile ruhsatlar iptal edildi.

 

 

https://www.sozcu.com.tr/2019/emlak/bahcesehir-goleti-betonlastiran-insaatin-ruhsatlari-iptal-3841662/

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar