Asgari ücretli mühendisler Çalışma Bakanlığı’nın gündeminde değil!  CHP’li Gürer: Üniversite mezunu kamu çalışanlarına haksızlık ediliyor

Asgari ücretli mühendisler Çalışma Bakanlığı’nın gündeminde değil! CHP’li Gürer: Üniversite mezunu kamu çalışanlarına haksızlık ediliyor
22 Ağustos 2020 11:01

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma Bakanlığı’na, kamuda düşük ücretle çalıştırılan mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerini içeren soru önergesi yöneltti.

 

 

Önergeyi yanıtlayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin nasıl belirlendiğini anlattı ancak düşük ücretle çalışan üniversite mezunlarının taleplerine yönelik bir açıklamada bulunmadı.

 

MÜHENDİS VE MİMARLARIN ÖZLÜK HAKLARI

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “SGK Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarınn Asgari Ücretlerine İlişkin Protokol Yürürlüğe konması düşünülmekte midir?

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmesi için çalışma var mıdır?

OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen ve herhangi bir dava açılmamış olan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Bütün Hakları ile İşlerine İadesi sağlanacak mıdır? Kaç kişi bu yolla işinden olmuştur?” şeklinde sorular yöneltti.

 

 

BAKAN SELÇUK, ÖZLÜK HAKLARINA DEĞİNMEDİ

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, asgari ücret tespit komisyonunun KHK ile düzenlenen yeni yapısı, asgari ücretin nasıl belirlendiği ve özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş verilecekler için hazırlanan yürürlükteki yönetmeliklerden bahsetti.

Asgari ücretin günümüzde günlük 98.10 TL olarak belirlendiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Kamuda istihdam edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının mali haklarına yönelik hususlar mevzuat hükümlerince düzenlenmiştir” dedi.

Bakan Selçuk, “Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (7075 sayılı Kanun) ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun faaliyetlerine ilişkin bilgi ve veriler https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr adresinde bulunan “Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu faaliyet Raporu’nda yayımlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

 

 

GÜRER: “İKTİDARIN GÜNDEMİNDE İYİLEŞTİRME YOK”

 

 

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Selçuk’un verdiği bilgilere göre, düşük maaşla çalıştırılan kamudaki üniversite mezunu personelin taleplerinin iktidarın gündemine olmadığının anlaşıldığına dikkat çekti.

Kamuda görev yapan çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısının asgari ücret veya biraz üstünde bir maaşla çalışmakta olduğuna işaret eden Ömer Fethi Gürer, “SGK’da ücretli olarak çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ile ilgili yıllardır talepleri de var. Bu taleplerde dikkate alınmadı.” dedi.

 

 

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLER STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ”Kamuda 4857 sayılı yasaya tabii olarak daimi işçi statüsünde çalışan Üniversite Mezunlarının da atama, tayin, görevde yükselme gibi özlük hakları yok. 2015 yılında Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) 36-1 maddesinde kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin uygun memur kadrolarına geçirilmesi maddesi yer almıştı. Üniversiteli İşçilerin bugüne kadar bu talepleri de karşılanmadı. Bir an önce kamuda işçi statüsünde çalışan üniversite mezunlarına özlük hakları verilmelidir” diye sözlerini tamamladı.

 

 

Yorumlar

Yorumlar