Arapların Türk kadınlarına olan cinsel zaafiyeti ve fildişi boynuzlu Rabiacılar

Arapların Türk kadınlarına olan cinsel zaafiyeti ve fildişi boynuzlu Rabiacılar
6 Temmuz 2017 11:52

Sevgili okuyucularım, bildiğiniz gibi Suriye’de çıkan iç savaştan sonra ülkemize en az 5 milyon süzme vatan haini Arap çomarı sığındı.

 

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Zaten halkımızın çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşarken milyonlarca Ortadoğulu eğitimsiz, ortaçağ paradigmalı, Arap hurafeleriyle kafasını doldurmuş canlı türü ülkemize yerleşip yoksul zavallıların ekmeğine aşına ortak edildi.

 

 

Bu sığınmacı sürüsünün gelmelerini kim teşvik etti?

 

 

Rabiacı zihniyet.

 

 

Rabiacı zihniyet nedir?

 

 

Kısa yoldan yanıtlarsam, Rabiacı zihniyetin Arap ırkçılığı olduğunu net bir şekilde belirtebilirim.

 

 

Rabiacılar Arap ırkçılığını ilkel beyinleri ile İslam olarak algılar ve bu nedenle de Araplar her ne b.k yerlerse yesinler, onlara iyilik yapmanın ve başlarına taç yapmanın kendilerini cennete götüreceklerini düşünürler.

 

 

Neden böyle düşünürler?

 

 

Çünkü onlara göre Peygamber’de Arap olduğu için Araplara bir köle gibi hizmet ve itaat etmek imanın en yüksek şartlarındadır.

 

 

İslam’da böyle bir kural yoktur ama bin yıllık tarihsel süreç içerisinde aşağılık Arap ırkçılığı tarafından Türklere böyle algılatılmıştır.

 

 

Örneğin Türkler Müslüman olduktan sonra ırkçı Araplar kendilerine kavm-i necib(seçkin ırk) ünvanı vererek toplumun beynini dinsel propagandalarla yıkamış ve Arap kızlarının aşağı bir ırk olan Türk erkekleri ile evlenmelerine yasak getirmiştir.

 

 

İşte makalenin başlığında ifadesini bulan konuya buradan gireceğiz.

 

 

Türkler Araplara göre nedir?

 

 

Arapların Türklerle olan tarihsel ilişkilerinden bilinçaltlarındaki zihniyetleri şudur:Türk erkekleri bize hizmet eder, kadınları ise cinsel gereksinimlerimizi karşılar.

 

 

Arap toplumu bu bilinçaltı paradigmasını nereden edinmiştir?

 

 

Beni takip eden okuyucularım çok iyi bileceklerdir ki, bundan kısa bir süre önce peşpeşe yazdığım ‘’ARAPLARIN TARİH BOYUNCA TÜRKLERE DÜŞMANLIKLARININ VE SIRTTAN HANÇERLEMELERİNİN DİNSEL NEDENLERİ’’ ile ‘’EZELİ VE EBEDİ DÜŞMANIMIZ HİLEKAR ARAPLARIN TÜRK MİLLETİNE YAPTIKLARI ZULÜMLERDEN NUMUNELER’’ adlı makalelerimde (Halkınhabercisi.com internet haber sitesi arşivinde mevcut) detaylı olarak açıklandı ama kısaca bu sorunun yanıtını vereyim.

 

 

Arapların ayet ve hadislere dayandırdıkları Türklerin ‘’Yecüc Mecüc’’ olduklarına dair imanları ve bu yüzden Emeviler döneminden başlamak üzere Türklerle yaptıkları uzun savaşlardan sonra işgal ettikleri Türk yurtlarında Türk kadınlarına imanları gereği cariye addederek toplu tacavüzlerde bulunmaları ve kendi coğrafyalarına dönerken 10 binlerce genç körpe Türk kızını cariye olarak, 10 binlerce genç ve kuvvetli Türk delikanlısını da köle olarak götürmelerinden biliyoruz.

 

 

Peygamberin hadisine dayandırdıkları nedenlerle Türklerle savaştıkları süre içinde bu durum yüzlerce yıl sürmüş, Türk kızlarından edindikleri cariyeler Arap toplumunda dilden dile dolaşmıştır.

 

 

Bu vahşi durum Arap toplumunda toplumsal bir salgın haline gelmiş ve Türk kadınlarına karşı cinsel zafiyet doğurarak nesilden nesile toplumsal davranış olarak aktarılarak bugüne kadar mecrasını şaşırmadan gelmiştir.

 

 

Evet, gelelim günümüze.

 

 

Ülkemize sığınan 5 milyon Suriyeli ve diğer Ortadoğu bölgelerinden Arapların bir kısmını kadın ve çocuklara reşit olmamışlara çıkarsak, en az bir milyon Arap delikanlısı, erkeği basında da sık sık gördüğümüz gibi Türk kadınlarına kızlarına taciz ve tecavüzde bulunmalarının tek nedeni yukarıda kısaca anlattığımız gibi Türk kadınlarına olan tarihsel cinsel zafiyetleri ve bunu cariyeliğe olan imanları nedeniyle kendilerinde bir hak olarak görmeleridir.

 

 

Arap döllerinin denizlerimizi, plajlarımızı işgal ederek ve kriminal olaylar çıkararak oralarda Türk kadınlarına şerefsizce tacizde bulunmalarının nedeni de atalarından kalan tarihsel mirastan başka bir şey değildir ve şunu hiçbir iddiada bulunmadan söylüyorum ki, vatanlarının haini bu alçak ırkın çoğu da Türk kadınlarına taciz ve tecavüzde bulunmak için yurdumuza sığınmışlardır.

 

 

Tadı damaklarında kalmış ki bu şerefsizlerin, bayram tatilinde ülkelerine gidip tekrar yolgeçen hanı gibi Türkiye’ye dönüş yapıyorlar.

 

 

Bu pezevenkler madem ülkelerinde bayramda güvenlik içinde kalıyorlar, neden tekrar yurda sokuluyor.

 

 

Bunların yurda sokulmasına sıcak gözle bakanlar ve teşvik edenler, Türk kadınına Arap dölleri tarafından taciz ve tecavüzde bulunmasından zevk alan öyle küçük boynuzlu değil, fildişi boynuzlu Rabiacılar’dan başkası değil.

 

 

Hiçbir Rabiacı’nın ‘’Türkiye 80 milyondan ibaret değildir’’ diyerek Türk’ün atalarının yüzyıllarca dökülen kanları ile alınmış Anadolu topraklarını Türk kadınlarının ırzına tarihsel bilinçaltı ile tasallutta bulunan Arap sürüsü döllerini ortak etmeye hakkı yoktur ki, bu bir Türk düşmanlığıdır ve Türk milleti böyle bir anlayışa karşı koyacak kadar namus duygusuna sahiptir.

 

 

Anadolu ve Trakya topraklarının sahipleri, Türk kadınının ırzına namusuna tarihsel bilinçaltı ile göz dikmiş Arapları ortak etmeye çalışan Arap çükü yalayan yağlanmış fildışı boynuzlu Rabiacılar değil, bu aziz toprakları kanları, canları, malları, cengaver ruhları ile vatan yapan Sultan Alpaslan’ın çocukları olan Yüce Türk milletidir.

 

 

Bu topraklarda, Türk milletinin namusuna göz dikmiş elleri uçkurlarındaki Araplar için Türk’e yan gözle bakan her birey kallavi haindir.

 

 

Elbette Türk milleti sokaklarında, caddelerinde, denizlerinde, plajlarında ve her yerde Arap sığınmacılar içinde barınan Türk kadınının namusuna göz dikmiş alçak namussuzlara karşı çok hassas ve dikkatli olacak, gerektiği anda kanuna teslim edecektir.

 

 

Türk kadınına taciz ve tecavüz olayları karşısında Arap sığınmacıları devlet tarafından zamanı geldiğinde, kendi topraklarına damperli kamyon filoları ile boşaltmaktan başka çare de görünmüyor.

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Diktatörler psikopat ve paranoyak ruh hastalarıdır!
Domalan şempanzeler ve Türkiye toplumundaki aşağılık yaratıklar!
Türk Milleti feda mı ediliyor?