Arap tapınmacılığı Türk Milletini yok edecek noktaya getirdi

Arap tapınmacılığı Türk Milletini yok edecek noktaya getirdi
17 Haziran 2015 12:04

Sevgili okuyucularım İslam tarihi boyunca Türk milletinin başına gelmeyen felaketler kalmadı ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle nerede ise toptan yok olma, Anadolu’dan sürgün edilme, Türkiye’nin parçalanması ile karşı karşıyayız.

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM
Bunun tek bir nedeni var, o da Türk milletinin toplumsal bilinçdışında-bilinçaltı- tarihsel yanılgı, dinsel aldatmalar nedeniyle varlığını hala daha sürdüren sahte dinsel algılamadır.
Neden?
Toplumsal bilinçdışımızda İslam denince aklımıza hemen Arap veya Arap denince İslamiyet’in gelmesinden dolayıdır.
Peki, böyle bir toplumsal paradigmanın-zihniyet-kökeni nereden kaynaklanmaktadır.
Tek bir tümce ile yanıt veriyorum, o da Arapların ırkçı duygular, çıkarlarını koruma, başka ırklara mensup toplulukları dinsel duyguları kullanarak gönüllü köle olarak çalıştırıp kendilerine hizmet ettirmek için Hz. Muhammed adına uydurdukları hadisler nedeniyledir.
Bir yığın böyle uydurma hadisler arasından bir tanesi de ”Üç şeyden dolayı Arapları seviniz, çünkü ben Arap’ım, Kur’an Arapçadır ve cennetliklerin dili Arapçadır” süper yalanıdır.
İşte Araplara itaat, iyilik, sevgi saygı beslemeyle ilgili Arapların uydurdukları hadisler maalesef Türkler’ide yanlış dinsel algılamalara sevk ederek tarih boyunca ve günümüze uzanan bağlamda kimi büyük gruplarca onların gönüllü kölesi, fedaisi, hizmetçisi, bedava çalışanı, bakıcısı, rızk temin edicisi durumuna getirmiştir.
Bir hususu belirtmek durumundayım ki, o da Arapların tarihin derinliklerinden gelen kültürleri itibariyle başka toplulukları aldatma, tuzak kurma çok önemli bir yer tutmaktadır.
Örneğin bir Arap atasözünde ”Bir savaşta aldatma kahramanlıktan daha etkilidir” der ki bu da yukarıda belirttiğim tezi son derece doğrulayıcı niteliktedir.
İşte Türk milleti tarihsel dinsel aldatmalar nedeniyle mayasında bulunan dinine düşkünlüğü nedeniyle İslam tarihi boyunca Araplar, Arap ülkeleri ve şehirleri uğrunda canlarını ve mallarını feda etmişlerdir.
Türklerin ilk Müslüman olduğu yüzyıllardaki tarihsel fedailiklerini-ayrı bir yazı konusu olmak üzere-bir kenara bırakarak Selçuklular ve Osmanlılar zamanın da milyonlarca Anadolu Türk’ünün kanları Araplar uğrunda Arap çöllerine akmıştır.
Osmanlı devleti dağılırken ordularımızın sonuna kadar savundukları coğrafya Arap toprakları ve korudukları ırk Araplardır.
Birinci Dünya Savaşı’nda Medine savunulurken Batı’nın emperyalist güçlerine karşı çarpışan Osmanlı ordusu yiyecek bulamayınca o bölgede çok olan çekirge ile beslendiği acı gerçeği kayıt altındadır.
Yine Anadolu insanı ‘’Yemen Türküsü’’nü bu nedenle yakmıştır.
Tüm Arap coğrafyası, Kuzey Afrika da dahil olmak üzere hep Araplara uydurma dinsel nedenlerle bağlılık yüzünden savunulmuştur ama onların geleneksel mayalarından kaynaklanan nedenlerle Türk ordusunu İngilizlerle birleşerek sırtından hançerlemişlerdir.
Arapların gelenekleri böyle; iyiliğe karşı nankörlük.
Anımsarsanız yakın geçmişte AKP’ye mensup Arap kökenli biri de ‘’Türk diye bir ırk yoktur’’ diyerek mayasından kaynaklanan tıyniyetini ortaya koyup sonra tepki alınca yine mayasındaki kurnazlık genlerine başvurarak sözünü geri alıp ‘’Hepimiz Türk’üz’’ demişti.
Bakın şimdi size Türklerin Arapların kutsallığına bilinçdışı ve bilinçli olarak inanmaları ile ilgili bir anekdot anlatacağım.
Ben Erzurumluyum, çocukluğumda yaşlı insanların bir kısım tarlaların içinden geçmeyerek ‘’Buralar Mekke ve Medine’ye vakfedilmiş araziler, tarlanın içinden geçersek ayaklarımıza mübarek topraklara ait arazilerin tozu bulaşır sonra da bizim tarlaya bulaşırsa haram olur ve biz hem dünya hem de ahirette mahvoluruz, Allah bizi cehenneme atar’’ derlerdi.
Tabi bu arazilerin Osmanlı zamanında Mekke ve Medine’de yaşayan Araplara gelir olsun diye vakfedildiğini, sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra kişilerin mülkiyetine geçtiğini biliyorlardı ama yine de Arabistan ve Araplara duydukları muhabbet, besledikleri kutsiyet adına o tarlalara davranışları bu şekildeydi.
Türklerin Müslüman oluşundan sonra Araplar tarafından uydurma dinsel metinlerle, Arapları kutsallaştırma operasyonları sonucu beyinleri yıkanan kahraman bir millet her şeylerini onların uğrunda feda etmiştir.
Arap tapıcılığı Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir.
Filistin kutsallaştırılmış ve sanki orayı ve orada yaşayan Arapları savunmak İslam’ın emri gibi lanse edilmiştir.
Halbuki bu Arap tapıcısı topluluklar başlarını kaldırıp Türklük alemine bir baksalar, dünyanın her tarafında Türklerin soykırıma uğradığını, yerlerinden yurtlarından edildiğini göreceklerdir ama onlar için bunun hiç önemi yok.
Çünkü onlar Türk, dolayısıyla hiçbir kutsiyetleri yok ama kutsiyetleri olan Arapları savunmak İslam’ın emri gibi algılanıyor, öyle yutturulmuş yüzyıllar önce.
Siz hiç Araplar ve Filistin için yazıp çizen, konuşan ve onların korunup savunmaları uğrunda nara atan Arap tapınmacılarının-kendileri Türk olsalar bile-Irak ve Suriye’de Kürt devleti kurulması için topluca katledilip zulme uğrayan Türkler için tek bir kelam ettiklerini gördünüz mü?
Siz hiç Arap tapınmacılarının Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’ne Çinliler tarafından uygulanan katletme, zulüm, asimilasyon cürümlerini Arap tapınmacılarının tek bir sözcükle bile olsa gündemlerine aldıklarını gördünüz mü?
Siz hiç Türk milletinin bir işgal edilmiş Filistin’i olma konumundaki Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan’ın Karabağ toprağını, Türkiye’deki Arap tapınmacılarının kendilerine dert edinip, işgalden kurtulması için tek bir defa olsun gündemlerine aldıklarını görüp duyanınız oldu mu?
Asla Arap tapınmacılarından böyle bir şey bekleyemezsiniz çünkü dogmatik inançlarına göre Araplar kutsal ve İslam’ın ta kendisi, Türkler ise zurnanın zırt deliği.
Halbuki Arapların Hz.Muhammed’in vefatından sonra tamamına yakın çok büyük bir kısmının İslam dinini terk ettiğini ama halife Hz.Ebubekir’in dinden dönmenin cezası olarak İslam kayıtlarına girmiş olan şiddetli mücadelelerle önemli katliamlar, hatta birçok kabilenin yakılarak tekrar İslam’a döndürüldüğü, diğer kabilelerin ise korkudan dönüş yaptığı İslam tarihi bilgisi kayıtları altındadır.
Yukarıda verdiğim bilgi çerçevesinde ‘’Nerede kaldı Arapların kutsallığı?’’ sorusunu soruyorum.
Evet geleneksel Arap uydurmacılığı ve çıkar kurnazlığına dayalı kalleşçe bir hurafeden ibarettir Arapların kutsallığı.
Zeka küpü beyinlerde buna inanıyor.
Bu makaleyi yazmandaki amacım bugüne ışık tutmak içindir.
Araplar yüzünden tarihin bize yaşattığı büyük acılardan Türk milleti olarak ders almazsak bugün geldiğimiz nokta itibariyle toptan yok olmaya, ülkenin tıpkı Irak gibi birkaç parçaya bölüneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.
Bugün ülkemizde yaşayan dört milyon Suriyeli yine kuşkunuz olmasın ki çok yakında beş milyona ulaşacaktır.
İşte yukarıda belirttiğim sahte din algısı ve uyduruk hadisler nedeniyle toplumsal bilinçdışımızdaki Arapları kutsal bilme adına bunlar yapılıyor ama bu yüzden milletçe büyük felakete uğrayacağız.
Çünkü alınan bilgilere göre RTE Türk ordusunu Suriye’ye sokup işgal etmeye çalışıyormuş ki kendi sonu Saddam gibi, Türkiye’nin sonu ise bugün Irak’ı üçe bölünmüşlüğü gibi olur.
ABD, IQsü ve bilgisi belirli düzeyde olan sözümona liderleri kullanır, sonra da hem onların hem de yönettikleri ülkelerin felaketini hazırlar.
Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri’ni duyarlı ve dirençli olmaya çağırıyorum ki felaket kapımızdadır.
Yakında sayısı beş milyonu bulacak Suriyeli’nin varlığı zaten patlamaya hazır bomba gibi içimizde bulunmaktadır ki gerekli önlemlerin alınarak biran önce güvenli bölge oluşturularak ülkelerine geri gönderilmelidir.
Siz tarihsel Arap tapınmacılığına bakın ki sınırda Suriye’den gelen göçmenler için aç-kapama yapılıyormuş; herhalde en üstteki Türk düşmanlarının talimatlarıyla Araplar içeri, Türkmenler ise IŞİD’in silahlarına doğru postalanıyormuş.
Türkmenlerin böyle kast-ı mahsusa(özel kasıt) ile Türkiye’ye alınmayıp teröristlerin ölüm makinalarının ağzına gönderilmesi bir Türk soykırımı yapılarak Kuzey Suriye’de kurulup daha sonra Kuzey Irak, Türkiye ve İran’da kurulması tasarlanan-bölgeyi şekillendirmek üzere küresel güçlerin projesi-Kürdistan parçalarıyla birleştirilecek olan bir ucu Akdeniz’e açık bir Kürt devletinin oluşumuna alan açmaktır.
Ve Türkmenler kitleler halinde katledilirken Araplar ve Filistin için kanlı gözyaşı döküp kendilerini yerden yere vuran Arap tapınmacısı dogmatik kitleler tiyatro izler gibi izliyor.
Türklerin atalarının kanları ile alınmış yurdu, emperyalistlerin yerli maşaları eliyle Araplara işgal ettiriliyor; zavallı Türkmenler ise yabanıl(vahşi) dinci terörist katillerin kanlı ellerine teslim ediliyor.
Uyuma Türk! Bir gün sıra sana gelecek.
Şunu unutma ki sınırların dışındaki Türkler yok edildikten sonra sıra sana gelecek.
Ve bir de şunu unutma ki Türkiye’nin batıda ve deniz kıyılarında bulunan en değerli arazileri, mülkleri petrol zengini Araplara-az değil, binlercesine- RTE ve güruhu tarafından satılıyor.
Para ve sahte din duyguları-Arapların kutsal ırk kabul edilişi- uğruna Anadolu hızla Araplaştırılıyor.

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
23 Haziran İBB seçimi Atatürkçü vatansever dürüstler ile Arapçı vatansız talancılar arasında yapılacaktır
Türkiye sathına yayılmış milyonlarca Suriyeli Arap çapulcu ve teröristleri ile İBB seçimleri doğrudan ilişkilidir
Erdoğan FETÖ’nün siyasi ayağını cesaretle temizlemezse onlar kendisinin sonunu hazırlayacaklar