Antalya psikoterapide danışmanlık

Antalya psikoterapide danışmanlık
13 Eylül 2017 10:02

Günümüzde psikoloji ve psikoterapi alanında danışmanlar pek çok farklı alanda çalışmaktadır. Pek çok konuda danışmanlık  alabileceğiniz Antalya Psikoterapiyi bu anlamda en iyi örneklerden birisidir diyebiliriz.

 

 

Bazılarında servis hizmeti sunmakta bazılarında ise evlilik ve aile danışmanlığı gibi özel ihtiyaçlara dönük uzmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Psikolojik danışma profesyonel bir meslek alanı olarak kısa bir geçmişe sahip olmakla birlikte çeşitli geleneksel işlevler, temel ilkeler ile program geliştirme yöntemlerine sahiptir. Modern anlamda bir danışmanlık almak istediğiniz yerlerin başında Antalya Psikolog gelmektedir.

 

Danışma Çeşitleri

Bazı kaynaklara göre psikolojik danışmanlarca verilen hizmetler;sağlık, eğitim, çalışma, adalet, sosyal güvenlik ve endüstri gibi alanlara ayrılmıştır. Bunları çeşitli başlıklar altında sunmak mümkündür;

 

 • Bireysel psikolojik danışma,
 • Grupla psikolojik danışma,
 • Psikolojik değerlendirme,
 • Krize müdahale,
 • Bireylerde ruhsal ve davranışsal sorunları tanılama ve çözümünü gerçekleştirme,
 • Normal gelişimlerini desteklemek amacıyla, eğitsel, mesleki, sosyal ve duygusal gelişimlerini de içerecek şekilde rehberlik yapma,
 • Engellilerin veya kaza ve hastalık sonucu kişisel ve toplumsal uyum düzeyi azalan bireylerin rehabilitasyonunu yapma,
 • Müşavirlik sağlama,
 • Araştırma yapma,
 • Sevk etme hizmetlerini gerçekleştirme,
 • Özel bir eğitimi ve yetişmişliği gerekli kılan psikolojik danışma müdahale tekniklerini ilgili eğitim ve yeterlik kazandıktan sonra uygulama

 

Bu başlıkları çoğaltmakyada azaltmak mümkündür. Ayrıca bunları çeşitlendirip daha da özgünleştirebiliriz. Ama burada önemli olan konu ne konuda danışmanlık ya da desteğe ihtiyacınız var onu belirlemek ve bu alanda da bize yardımcı olabilecek yerlerle irtibata geçmektir.

 

Yukarıda sıraladığımız hemen hemen tüm hususlarda https://www.alibicak.com/ sitesinde ulaşabilirsiniz.Burada Psikoterapist Ali Bıçak’ın özgün çalışmalarını inceleyebilirsiniz.Bunun haricinde hipnoz ile ilgiliAntalya Hipnoz bölümünü incelemenizi tavsiye ederim.

 

Danışmanların temel işlevleri

 

Konuyla alakalı İlgili yayınlar incelendiğinde psikolojik danışmanların temel işlevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Bireyi tanıma
 • Oryantasyon
 • Psikolojik danışma
 • Bilgi verme
 • Konsültasyon (Müşavirlik)
 • Yerleştirme ve İzleme
 • Grupla rehberlik
 • Grupla psikolojik danışma
 • Kariyer planlama
 • Araştırma ve Değerlendirme
 • Önleme
 • Sevk etme

Bu listede yer alan bazı danışmanlık konuları daha özel bir şekilde çalışılmakta bazıları ise daha geniş. Sonuç olarak ne istediğimizi bilmek ve bunu karşı tarafa net bir şekilde aktarabilirsek daha iyi çıktılarla karşılaşabiliriz. alibicak.com/ adresini bu anlamda örnek olarak inceleyebilirsiniz.

 

 

Yorumlar

Yorumlar