Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, 4 bin metrekarelik alanda ihalesiz otopark işletmeciliği yapmış

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, 4 bin metrekarelik alanda ihalesiz otopark işletmeciliği yapmış
27 Ocak 2020 10:44

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bünyesinde bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (ADÜAŞ) Atatürk Bulvarı’ndaki bulunan 4 bin 219 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde yasaya aykırı bir şekilde otopark işletmeciliği yaptığı belirlendi.

 

 

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Kamu İhale Yasası’na göre otopark işletmeciliği hizmeti için açık ihale yöntemiyle ihale yapılması gerekirken, ADÜAŞ’nin yasaya aykırı olarak ikişer aylık sürelerle doğrudan temin yöntemiyle otopark hizmeti alımı yaptığı belirlendi. Raporda, söz konusu otopark işletmeciliği için yapılan doğrudan alım yönteminin Kamu İhale Yasası’nda yer alan “İdarelerin ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüğü olduğu” temel ilkesini ihlal ettiği vurgulandı. Raporda hizmet alımının açık ihale yoluyla gerçekleştirilmesi konusunda ÖİB nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiği önerisi yer aldı.

Yorumlar

Yorumlar