Ankara Barosu’ndan çoklu baroya dava!

Ankara Barosu’ndan çoklu baroya dava!
12 Eylül 2020 10:15

Ankara Barosu, baroların hedef alınmasıyla hayata geçirilen ‘Çoklu baro’ya karşı dava açtı.

 

 

Birgün’de yer alan habere göre çoklu baronun Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan dava dosyasında “TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 28., 29., 30., 31., 32. maddeleri yetki, şekil, sebep, konu maksat yönlerinden hukuka ve anayasaya aykırı olduğundan” ifadesi kullanılarak yürütmelerinin durdurulması ve iptal edilmesi talep edildi.

 

Gerekçelerde şu ifadelere yer verildi:

 

“Avukatlık faaliyeti kamu yararına ve temelde adalete erişime hizmet etmektedir. Özgür ve bağımsız avukatlık, yargının bir organı olarak, hukuk devletinin bütünleyici bir parçasıdır. Böylelikle mahkemeler ve savcılık yanında ‘hak savaşında’ özgün bir işlev yerine getirir; müvekkilin hem hukuken dinlenilme hakkının hem de mahkeme önünde silahların eşitliği ilkelerinin teminini sağlar. Gerçekten de, kişiler, hak arama özgürlüklerini avukatlar eliyle kullanır. Savunma makamının bağımsızlığına veya güvenirliğine halel getirecek her türlü düzenleme, yargılama faaliyetini işlevsiz kılacak ve vatandaşın hak arama hürriyetinin önüne geçecektir.”

Yorumlar

Yorumlar