Sayın Kılıçdaroğlu, üyesi olduğunuz kooperatife sağlanan büyük rant konusunda neden susuyorsunuz?

Sayın Kılıçdaroğlu, üyesi olduğunuz kooperatife sağlanan büyük rant konusunda neden susuyorsunuz?
2 Ocak 2016 12:44

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üyesi olduğu Ankara Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi AKÇALI Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi’ne ait 944.000 (dokuz yüz kırk dört bin) metrekare arsanın, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 1/1000’lik imar değişikliği E: 0.5 olan emsal değerinin E: 2.00 olarak yükseltilmesi yani 4 kat artış sağlanması, inşaat hakkının 940.000 (dokuz yüz kırk bin) metrekareden 3.760.000 (üç milyon yedi yüz altmış bin) metrekareye çıkartılması, Çankaya Belediye Meclisi’nin 5 Mart 2015 tarih 222 sayılı kararıyla uygun görülmüştür.

 

 

H&H ÖZEL HABER

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun üyesi olduğu kooperatifin inşaat alanının 7500 konuttan 30.000 konuta yükseltilmeiyle ilgili sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bu rant artışına müdahale edecek misiniz?” şeklindeki haberimizin ardından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu rant artışının hesabını” Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den sormak yerine Halkın Habercisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlyas Güven Eroğlu’nu jet hızıyla Disiplin Kurulu’na sevk edip bizi susturmaya çalışmasının altında acaba başka nedenler mi var?

 

Sayın Kılıçdaroğlu,

 

Bugün o işgal ettiğiniz koltuklardan aldığınız yetkiyle istediğinizi partinizden atabilir istediğinizi de dilediğiniz makamla mükafatlandırabilirsiniz.

 

Şunu çok iyi bilmeniz gerekir ki: Halkın Habercisi’nin ne Yönetim Kurulu Başkanı’nı ne de çalışanlarını susturabilirsiniz.

 

Halkın Habercisi, tüm yapılan hukuksuz işlemleri çıkar ilişkilerini bilgi ve belgelere dayanarak kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.

 

Siz üyesi olduğunuz kooperatifin bu kadar büyük rant artışına sessiz kalarak aslında bu rant artışını onaylamış olmuyor musunuz?

 

Çankaya Belediye Başkanınız Sayın Alper Taşdelen’in sizin de adınızı kullanarak üyesi olduğunuz kooperatife bu kadar büyük rant sağlamasını ve bizim bunu haber yapmamız sizi ne kadar rahatsız etti ki, hemen bir miting düzenleyip sayın Alper Taşdelen’i de yanınıza alarak bu haberi yapanlara meydan okudunuz.

 

Hukuka inancınız yok mu?

 

İddiaların yargı tarafından araştırılıp karara bağlanmasını beklemeden, bizleri suçlayarak kendi haksızlığınızı mı kapatmaya çalışıyorsunuz?

 

Bu iddiaların bizleri haklı çıkaracağını yargı kararıyla tescillendiğinde o zaman ne yapacaksınız?

 

Hep beraber göreceğiz.

 

 

 

Bu değişiklikle bir daireyi 125 metrekare olarak düşünürsek, 7.500 olan konut sayısı 30.000 konuta yükselmiştir.

 

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’ye sunduğu mal beyanında da görüleceği üzere Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi’nin üyesidir.

 

12

 

Sayın Kılıçdaroğlu, sizin adınız kullanılarak üyesi olduğunuz kooperatife 1/1000’lik plan notlarındaki 4, 5, 6, 7, 10, 13. maddeleriyle hesap edilemeyecek kadar emsal artışı olduğu, ayrıca 1/1000’lik planın 19. maddede belirtilen ada ve parseller arasında emsal transferi yapılabilme olanağı getirilerek konut transferi %50, ticari transfer sınırsız olarak verilerek rant yaratıldığı, tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin söz konusu bölgedeki yapılaşmalardan çok farklı olduğu, daha önceden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu plan değişiklikleri kararının idari mahkemelerince açılan davalar sonucunda iptal edildiği bilinmektedir.

 

Aynı kooperatifin tadilat plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Çankaya ilçesi Beytepe Akçalı Kooperatifi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin imar ve bayındırlık komisyonunun 14.04.2015 tarih ve 56 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2015 tarihli toplantısında okundu. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2015 tarih 815 sayılı kararıyla kabul edildi.

akcali

Bu plan değişikliği ile  944.000 (dokuz yüz kırk dört bin) metrekare olan arsaların E:2 artışı ile inşaat alanı 4.700.000 (dört milyon yedi yüz bin) metrekareye, konut artı ticaret şeklinde inşaat yapma olanağı sağlanmıştır.

 

Bu arsaların kuzeyinde Angora Evleri, güneyinde İncek ÖYS Kent, doğusunda Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri, batısında Alacaatlı bulunmaktadır.

 

Kısacası, arsaların yeri Ankara’nın en değerli yerlerinden bir tanesidir.
Bu kadar büyük rant artışı gerçekleşirken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in imar komisyonu ve belediye meclis üyelerine “Bu plan değişikliği, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üye olduğu bir kooperatife ait. Genel Başkanımıza söz verdim. Bu konuda zorluk çıkarmayın. Planı geçirmemiz lazım.” dediği öğrenildi.

 

akce-ic
Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’ne ait bu arsalarla ilgili daha önce de plan değişiklik teklifleri hazırlanmış ancak açılan davalar sonunda plan değişiklik teklifleri İdari mahkemelerce iptal edilmişti.

 

1 /5000’liği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 1/1000 plan değişikliği Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’ne ait 188 (yüz seksen sekiz) hektar yüzölçümlü arsaların E:0.50’den E:2’ye çıkartılarak 3.756.000 metrekare inşaat artışı sağlanması ve bu artışın yapılmasına her plan değişikliğine dava açmasıyla ünlü Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın dava açmamasının nedenlerini anlayamıyoruz.

 

Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın Çankaya Belediyesi çalışanı olduğunu biliyoruz.

4908b

Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan

 

İmar değişikliğinin eski belediye meclis üyesi makine mühendisi bu konularda uzman Turgut Arslanoğlu tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığını ve davanın halen devam ettiğini belirtmek isteriz.

 

Bu plan değişikliği ile yaratılan rant miktarı:

 

Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’ne ait arsanın E:0.50 emsal ile 944.000 metrekare olan inşaat alanı bu plan değişikliği ile 4.700.000 metrekareye çıkartılmıştır.

 

Bu değişiklikle bir daireyi 125 metrekare olarak düşünürsek, 7.500 olan konut sayısı 30.000 konuta yükselmiştir.

 

Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’nin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahil 3.500 üyesi olduğunu öğrendik.

 

Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Arslan ve yine Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Demireli’nin  ortaklığında oluşan ATM YAPIM YATIRIM ve İŞLETME A.Ş. ile müteahhitlik sözleşmesi yaptıkları, plan değişikliği ile tüm giderlerin bu firma tarafından karşılandığı, belediyeye karşı taahhütlerin bu firma tarafından yapılacağı, firmanın kooperatif üyelerine birer daire vereceği, geri kalan inşaat alanının müteahhit firmaya kalacağı yapılan sözleşmede belirtilmiştir.

 

yda

 

Müteahhit firmanın kooperatif üyelerine 200 metrekarelik daire vereceği öne sürülmüştür. 3500200= 700.000 metrekare inşaat alanı yapmaktadır.

 

Plan değişikliği ile elde edilen toplam inşaat alanı 4.700.000 metrekare olduğuna göre, geriye müteahhit firma ATM YAPIM YATIRIM ve İŞLETME A.Ş.’ye 4.000.000 metrekare inşaat alanı kalmaktadır.

 

% 50 maliyet fiyatı olarak hesaplarsak, 3.300.000 metrekare net inşaat alanı müteahhit firmaya kalan inşaat alanıdır.

park1

Bunun da %50’sini net kar olarak hesaplarsak 1.650.000 metrekare.. Bu da bir daireyi 200 metrekare olarak hesaplarsak 8250 konut etmektedir.

 

Burada da bir daireyi o bölgede 700.000 TL olarak hesaplarsak 5.775.000.000 (beş milyar yedi yüz yetmiş beş milyon) TL’lik müteahhitlik karları hariç rant artışı söz konusudur.

 

park3

Halkın Habercisi olarak soruyoruz:

 

1. Bu plan değişiklikleri yapılırken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Belediye Meclis üyelerine “Genel Başkanımızın da üyesi olduğu bir kooperatifdir. Genel Başkanımıza söz verdim. Bu planı geçirmemiz lazım. Zorluk çıkarmayın” dediği doğru mudur?

 

2. Bu haberi ilk duyurduğumuzda “Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun haberi yoksa vahim, haberi varsa daha da vahim” demiştik. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir müfettiş görevlendirip bu iddiaları araştırması yerine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i de yanına alarak Yaşar Kemal Parkı açılışında adeta meydan okumasını hala anlayabilmiş değiliz.

 

3. Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’nin müteahhiti ATM YAPIM YATIRIM ve İŞLETME A.Ş’dir. Bu firma kamuoyunda YDA olarak da bilinen şirketler grubunun ortaklarından Hüseyin ve Cüneyt Arslan kardeşlere ait olup Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le de çok yakın ilişkileri olan bir firma olduklarını tüm kamuoyu bilmektedir.

 

4. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm bu ilişkileri araştırması gerekirken kendisinin de ortağı olduğu bir kooperatifin sağ kökenli Melih Gökçek’e yakın, sahiplerinin Hüseyin ve Cüneyt Arslan kardeşler olduğu ATM YAPIM YATIRIM ve İŞLETME A.Ş’ye peşkeş çekilmesine vicdanı nasıl el veriyor?

 

5.  CHP Lideri Kemal Bey, siz sırça köşklerde yaşayan, rant kulelerine göz yumanların mı yoksa tüyü bitmemiş yetimlerin mi temsilcisi olacaksınız?

 

6. Melih Gökçek ile canlı yayında düello ederek ünlenen sizken, bugün üyesi olduğunuz kooperatifin Melih Gökçek’e yakın müteahhit  ATM YAPIM YATIRIM ve İŞLETME A.Ş’ye peşkeş çekilmesine ve milyarlarca TL’lik rant sağlanmasına nasıl göz yumuyorsunuz?

 

7. Sayın Kılıçdaroğlu, üyesi olduğunuz Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’nin bu plan değişikliği ile ilgili Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den bilgi aldınız mı? Almadıysanız bilgi almayı düşünüyor musunuz? Ya da Alper Taşdelen yaptıysa doğrudur deyip üstünü kapatmayı mı düşünüyorsunuz?

 

8. Bu plan değişikliği yapılırken Çankaya Belediye Meclis üyelerinden sadece Adem Bilen, Serdar Kaya, Reyhan Şar meclis grup toplantısında plan değişikliğine RET oyu kullanmış, diğer meclis üyelerinin oy çokluğu ile grup kararı alınmıştır. Plan Çankaya Belediye Meclisi’nde görüşülürken Belediye Meclis üyesi Aşur Tağluk’un plan değişikliğine oy vermemek için meclis toplantısına izin alarak katılmadığı öğrenildi. Bu plan değişikliğine oy veren meclis üyelerine soruyoruz: Melih Gökçek’e yakın müteahhit firması ATM YAPIM YATIRIM ve İŞLETME A.Ş’ye bu kadar milyarlarca TL rant sağlarken hiç vicdanınız sızlamadı mı? Yoksa Başkan Taşdelen’in Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun adını kullanarak size “Genel Başkanıma söz verdim. Bu planı geçirmemiz lazım” demesi mi etkili oldu?

 

9.  Bu plan değişikliğinin hem Büyükşehir Belediyesi’nden hem de Çankaya Belediyesi’nden hızlı bir şekilde onay alması akla ister istemez bir rant bölüşümü olduğunu getiriyor.

 

10. YDA Holding şirket ortaklarından  Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’nin müteahhit firması ATM YAPIM YATIRIM ve İŞLETME A.Ş’nin yönetim kurulu üyesi Cüneyt Arslan’ın sürekli Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’i mesai saatleri dışında, gece saatlerinde makamında ziyaret etmesi bu planın yanı sıra başka plan değişikliklerini de takip ettiğini aklımıza getiriyor.

 

Halkın Habercisi olarak bu plan değişikliği ile kimin ya da kimlerin rant paylaşımından yararlandığını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.

 

http://www.halkinhabercisi.com/chp-lideri-kilicdaroglu-neden-kosulda-tasdeleni-destekliyor

 

GAZETE

 

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

1

2

3

4

5

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar