AİHM’den AYM kararına uymayan hükümete hızlı karar

AİHM’den AYM kararına uymayan hükümete hızlı karar
20 Mart 2018 17:30

Şimdi eposta kutuma AİHM maili düştü.

 

 

 

Safile USUL H&H YORUM

 
Baktım, kararlardan biri Mehmet Altan ve Şahin Alpay’la ilgili.

 
Birazdan zaten bizim basında da yer alır ancak benim değinmek istediğim başka bazı hususlar var.

 
AİHM bugün yayınlanan resolusyonunda Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği kararın Türk Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile aynı olduğuna, “Türk Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karardan farklı bir hüküm kurmamıza gerek olmadığı sonucuna vardık” cümlesi ile vurgu yapıyor.

 
Bundan anlaşılan ise, şudur ki, Avrupa Konseyi ve AİHM (AİHM bir Avrupa Konseyi organıdır) bizdeki hükümetin Türk Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymamasını çok yakından takip ediyor.

 
Ki, AYM’nin Ocak’da verdiği kararların uygulanmaması neticesinde Mehmet Altan hapiste kalmaya devam etmiş, Şahin Alpay ise, bu hafta sonu evde hapis koşuluyla serbest bırakılmıştı.

 
Hemen ardından, bir-iki gün içinde AİHM bu konudaki nihai kararını bugün açıkladı.

 
Şimdi, bugün AİHM’den gelen maildeki metni hızlı ve kısaca çevirirsem…

 
AİHM girişte Mehmet Altan’ın hapse girme sürecini anlattıktan sonra, şöyle diyor…

 
“On 11 January 2018 the Constitutional Court gave judgment, holding that there had been a violation of the right to liberty and security and the right to freedom of expression and of the press. Despite the Constitutional Court’s judgment, the Istanbul Assize Court rejected Mr Altan’s subsequent application for release. On 16 February 2018 the Istanbul 26th Assize Court sentenced Mr Altan to aggravated life imprisonment for attempting to overthrow the constitutional order.”

 
Yani, şu yazıyor burda özetle…

 
“11 Ocak 2018’de Anayasa Mahkemesi (bizim AYM) Mehmet Altan hakkında bireysel özgürlük ve güvenlik ve ifade özgürlüğü yönünde hak ihlali kararı vermesine rağmen, cezayı veren ağır ceza mahkemesi Mehmet Altan’ı serbest bırakmayı reddetmiş ve 16 Şubat 2018’de Mehmet Altan’ı anayasal düzeni yıkmaktan ömür boyu hapse çarptırmıştır.”

 
AİHM görüldüğü gibi bu kararının özünü nerdeyse tamamen hükümetin AYM’nin kararlarına uymamış olmasına atfediyor.

 
Keza Şahin Alpay kararında, AİHM yine Şahin Alpay’ın 11 Ocak 2018 tarihli AYM kararına rağmen serbest bırakılmadığına vurgu yapıyor.
Şöyle yer alıyor bu AİHM kararında…

 
“The Court emphasised that the fact that Mr Alpay had been kept in pre-trial detention, even after the Constitutional Court’s judgment, raised serious doubts as to the effectiveness of the remedy of an individual application to the Constitutional Court in cases concerning pre-trial detention.”

 
Yani, burda şu yazıyor özetle…

 
“AİHM AYM’nin kararına rağmen serbest bırakılmadı. Bu durum Türk Anayasa Mahkemesi’nin bir bireysel başvuru hakkı güvencesi olarak etkinliğini şüpheli hale getirdi.”

 
AİHM devamla, AYM’nin kararlarının uygulanmamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesininin ihlali ve ilave bir insan hakları ihlali olduğunu belirtiyor kararında.

 
Bu durum şu cümle ile yer alıyor orijinal metinde…

 
“Under Article 46 (binding force and execution of judgments) of the Convention, the Court held that it was incumbent on the respondent State to ensure the termination of Mr Alpay’s pre-trial detention at the earliest possible date.”

 
Şimdi bu çok açık vurgulu karardan sonra, Anayasamız’ın 90. maddesi ile üst hukuk olarak kabul ettiğimiz AİHM kararlarının hükümet tarafından önümüzdeki günlerde nasıl bir tutumla karşılanacağını göreceğiz.

 
AİHM’in bu kararına, Anayasamız’ın 90 maddesi gereği hükümetin uyması lazım.

 
Ha, uymaz uymaz, tabii, hukuk devleti dediğin neticede tarhana çorbası olarak da görülebilir kendini hiçbir yasaya ve anayasaya bağlı bulmayan siyasi iktidarlar tarafından.

 
Ancak hükümetin bu konuda çok diretici olacağını sanmıyorum.

 
Zira avro 5 olmak üzere, dolar da kafayı dağıtmış vaziyette iyice.

 
Yani, bu karara uymamak hükümeti Avrupa Konseyi ile arasını iyice bozar ve euro ve dolar kafayı daha da çıkarır.

 
Birşey daha…

 
AYM Şahin Alpay kararında direndi geçen hafta.

 
Sonra da Şahin Alpay serbest kaldı ev hapsi şeklinde olsa bile.

 
AYM bu kararında ısrar etti zira biliyordu ki, ısrar etmese AİHM tarafından artık iç hukuk yolu olarak kabul edilmeyecek.

 
not: hükümet son zamanlarda AB ile de arayı düzeltmeye çalışıyor zira siyasi bağlar tamamen koparsa ekonomik destabilite tavan yapar

 

 

Safile USUL Twitter

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
İmamoğlu görülenden de nitelikli
Trump’a vuramayan CHP’ye vurur
İmamoğlu Bağcılar’ı çözerse…